FRANCUSCY BISKUPI

ZAPRASZAJĄ DO POSTU I MODLITWY

Projekt nowelizacji prawa bioetycznego we Francji wkrótce wraca do Senatu. Rząd Francuski usiłuje jak najszybciej wprowadzić ustawę, która wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla naszego społeczeństwa, ponieważ narusza porządek ludzkiego pochodzenia. Proponowana ustawa zamiast obrony praw dziecka chce dopuścić do badań na embrionach ludzkich. Celem nadrzędnym proponowanych badań nie jest troska o integralność i zdrowie embrionu, ale raczej poprawa wyników techniki medycznie wspomaganej prokreacji.Biskupi Francji, wzywają wszystkich katolików, a także mężczyzn i kobiety dobrej woli, aby zwrócili się do Boga, modląc się i poszcząc, prosząc Go o łaskę otwarcia naszych oczu na kwestię świętości i nienaruszalności ludzkiego życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Proponują podjęcie postu i modlitwy osobistej lub rodzinnej, w piątek 29 stycznia i 5 lutego. Duchową walkę można podjąć, jeśli pozwalają nam na to warunki zdrowotne.

30 et 31 janvier 2021

Manifestations « Marchons Enfants » partout en France contre la PMA sans père, la GPA et le projet de loi bioéthique

szczegółowe informacje:

https://www.marchonsenfants.fr/

PORZĄDEK MSZY ŚW. OD SOBOTY 16 STYCZNIA 2021

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi od soboty 16 stycznia 2021 r., Msze św. będą odprawiane w następującym porządku:

- od poniedzałku do soboty: rano o godz. 8.00 i po południu o godz. 16.00;

o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi,

- w niedzielę o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 14.00 i 16.00; spowiedż w czasie każdej Mszy św.

POMOC DLA OSÓB CHORYCH NA TRĄD

W niedzielę 31 stycznia, po Mszach św. o godz.8.00, 9.30 i 11.00,

prowadzona będzie zbiórka do puszek na pomoc dla osób chorych na trąd.

Za każdą złożoną ofiarę składamy podziękowanie, zapewniając o modlitwie za ofiarodawców.

SPOTKANIE WSPÓLNOTY WEJDŹ NAWET PRZEZ DACH

 Kolejne spotkanie wspólnoty „Wejdź nawet przez dach” odbędzie się w poniedziałek, 25 stycznia o godz. 20.00, w programie ZOOM.

Informacje na Facebooku wspólnoty lub parafii.

SPOTKANIE DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

W wtorek, 26 stycznia o godz. 20.00 odbędzie się spotkanie dla Rodziców Kandydatów mających przyjąć Sakrament Bierzmowania, poprzez aplikację zoom.

 WSPARCIE NASZEJ PARAFII

Serdecznie dziękuję za pomoc duchową i materialną.

Wszystkim Dobroczyńcom z serca błogosławię.

ks. Paweł Witkowski - proboszcz

 Jeśli chcesz złożyć ofiarę na parafię, kliknij tutaj

 

lub tutaj:

https://jedonnealeglise.fr/

wybierz:

Paris

Paroisse Polonaise de Paris

 

aplikacja z telefonu mobilnego:

https://www.appli-laquete.fr/

wybierz:

Paroisse Polonaise de Paris

 

 
PRZELEW
 
AS. DIOCESAINE DE PARIS
PAROISSE POLONAISE
LA BANQUE POSTALE 
FR70 2004 1010 1230 8542 5N03 307
IBAN 20041 01012 30 8542 5N033 07
 
CZEK
 
Paroisse Polonaise de Paris 
Adres parafii:
Paroisse Polonaise 
N.D. de L’Assomption
263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 Paris

NAWIEDZENIE OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W NASZYCH DOMACH

Z powodu trwającej pandemii wizyta duszpasterska księży (kolęda) zostaje anulowana.

W obecnej sytuacji proponujemy chętnym przyjąć do swoich domów i mieszkań obraz Jezusa Miłosiernego, który w czasie świątecznym i noworocznym ruszy w peregrynacji po naszej parafii. Intencją peregrynacji jest prośba o ustanie pandemii. Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego (Jezu, ufam Tobie!) w danym domu, powinno być́ historycznym wydarzeniem, przemienieniem duchowym całej rodziny, jej wyznaniem wiary. Otwarciem nie tylko drzwi domu, ale i serc domowników. Przyjęciem Jezusa Miłosiernego, który przychodzi w tym obrazie, ażeby wskrzeszać miłość i udzielać przebaczenia. Jezus powinien w tym czasie stać się nie tylko gościem, ale Panem tego domu i rodziny. Obecność́ obrazu jest czasem uwielbienia Bożego Miłosierdzia i zawarcia z Nim przymierza na wieki. Przez wiarę Jezus udziela bogactwa swej łaski i przychodzi do modlącej się rodziny, jak do uczniów w Wieczerniku, z darem oczekiwanego pokoju i jedności.

Przyjęcie obrazu przez daną osobę lub rodzinę:

* jeśli przyjęcie obrazu wypada w tygodniu – osoba/rodzina odbiera obraz w wybranym przez siebie dniu pod koniec Mszy świętej o godz. 8.00 lub 16.00.

* jeśli przyjęcie obrazu wypada w Niedzielę – osoba/rodzina odbiera obraz na końcu Mszy świętej o godz. 11.00. Obraz udaje się do osoby/rodziny i pozostaje u niej dwie doby.

Po upływie wyznaczonego czasu osoba/rodzina przynosi obraz do zakrystii przed Mszą o godz. 8.00 lub 16.00.

Zapraszamy, aby gromadzić się przed obrazem w domu na modlitwę wspólnotową lub na indywidualną adorację w ciszy. Do nawiedzenia należy podchodzić z wiarą i miłością, a wtedy Pan Bóg obdarzy nas wieloma łaskami, potrzebnymi w szlachetnym i szczęśliwym życiu.

Zapisy w zakrystii lub biurze parafialnym.

MSZE ŚWIĘTE TRANSMITOWANE NA KANALE YOUTUBE

wpisz: PARAFIACONCORDEPARYZ

Zapraszamy do wspólnej modlitwy on-line. Znajdziecie nas na parafialnym kanale youtube.

W Niedzielę transmitowana Msza św. o godz. 11.00

 KRYPTA PARAFIALNA

Oferuje smaczne ciasta, pączki, bigos, schabowy, pierogi - NA WYNOS!!! 

Czynna w każdą niedzielę w godz. 8.00-22.00

SKLEPIK PARAFIALNY

Zapraszamy do sklepiku parafialnego na sprzedaż przedświąteczną. Do nabycia lampiony na Adwent, kartki świąteczne, opłatki i  świece wigilijne, szopki i żłóbki, bombki i ozdoby choinkowe, aniołki, sianko, serwetki do dekoracji stołu wigilijnego,kolędy na CD, książki, malowanki dla dzieci o św. Mikołaju i Bożym Narodzeniu.

Sklepik czynny w każdą Niedzielę w godz. 8.30-19.30. 

  SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW DO ZAKONU RYCERZY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Z racji pandemii spotkanie formacyjne zostaje anulowane. O następnym terminie będziemy informować na bieżąco.

 BIURO PARAFIALNE CZYNNE:

PONIEDZAŁEK           9.00 – 12.30

WTOREK                    9.00 - 12.30 i 15.00 - 17.00

ŚRODA                       NIECZYNNE

CZWARTEK                9.00 – 12.30 i 15.00 - 17.00

PIĄTEK                      9.00 – 12.30 i 15.00 - 17.00

SOBOTA                     NIECZYNNE

 

Z księżmi można umówić się telefonicznie na spotkanie, tel. do biura: 01 55 35  32 25

KATECHEZA W PARAFII

 W ROKU SZK. 2020/2021

Drodzy Rodzice, zachęcamy do zaangażowania się w sprawę katechezy w roku szkolnym 2020/2021.

Aby objąć katechizacją wszystkich uczniów, organizujemy przy naszym polskim kościele w Paryżu, katechizację na wszystkich poziomach nauczania, w:

·               środy    katecheza od godz. 10.00 dla dzieci młodszych i komunijnych

·               soboty – katecheza od godz. 10.00 dla dzieci po I Komunii św. i starszych

W niedzielę, 6 września na Mszy św. o godz. 14.00 błogosławieństwo dzieci i poświęcenie tornistrów.

Pierwsza katecheza w środę 16 września i w sobotę 19 września 2020 r.

Z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

W ROKU SZK. 2020/2021

 

* Trwają zapisy dla nowych kandydatów do Sakramentu Bierzmowania  w roku 2021.

* Zapisy dla młodzieży powyżej 14 roku życia i dorosłych w zakrystii i biurze parafialnym.

* Spotkania będą odbywać się w soboty w godz. 16.30-18.00 w salce przy kościele.

ZAPISY DO GRONA MINISTRANTÓW I SCHOLII

Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy w tym i w ubiegłym roku przystąpili do I Komunii św., do włączenia się w służbę liturgiczną.

A dziewczynki do scholii, którą prowadzi Pani Ania Polaczek.

W Uroczystość Chrysusa Króla, 22 listopada, na Mszy św. o godz. 14.00 odbędzie się uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów.

ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO

Osoby lubiące śpiewać zapraszamy do Chóru „Gaude Mater Polonia”. Próby odbywają się w piątki od godz. 19.30,
w sali
św.
Franciszka. Zapisy u Siostry Honoraty – organistki.

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU, I KOMUNII ŚW. I BIERZMOWANIA OSÓB DOROSŁYCH

Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Po utworzeniu sie grupy zostaną podane terminy spotkań.

Zamawianie intencji mszalnych

Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

 • Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski…

 • Msza św. dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…

 • w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…

 • w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…

 • błagalna o nawrócenie z nałogu…

 • uzdrowienie z ciężkiej choroby…

 • nawrócenie i przemianę życia…

 • przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…

 • Msza św. wynagradzająca…

 • Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie…

 • Msza św. o uzdrowienie relacji w rodzinie, Boże błogosławieństwo i pokój...

 • nawrócenie i dobrą spowiedź…

 • pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu…

 • szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka…

 • Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy…

 • Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy…

 • powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…

 • szczęśliwą operację i zdrowie dla…

 • dobry wybór drogi życiowej…

 • za zmarłego…

 • za zmarłych z rodziny…

 • za dusze w czyśćcu cierpiące…

 • Msza św. wynagradzająca…

Chwalebny jest zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłych w 30 dzień po śmierci, rocznicowych oraz „na pamiątkę urodzin”.

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:

 • indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.

 • gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

 • bezdatowa – bez wskazania konkretnej daty. Odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie przez jednego z księży pracujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, bądź po każdej Mszy świętej.

CHRZEST DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Dzieci w wieku szkolnym, czyli od 4 do 17 roku życia, które nie przyjęły jeszcze sakramentu Chrztu św.

można zapisywać na przygotowanie do tego sakramentu w biurze parafialnym.

WSPÓLNOTA MŁODYCH „ORATORIO”

Zapraszamy wszystkich młodych grających na instrumentach, śpiewających i tych, którzy chcieliby śpiewać ale nie mieli jeszcze okazji rozeznać swoich talentów, na spotkania w każdą niedzielę o godz. 18.00.

W czasie spotkania: modlitwa, nauka nowych piosenek, przygotowanie Mszy św. o godz. 19.30.

ZAPISY DO SCHOLI DZIECIĘCEJ

     Schola śpiewa w każdą niedzielę o godz. 14.00. Próby w każdą niedzielę (za wyjątkiem wakacji szkolnych)     

o godz.13.30 w Sali św. Franciszka - Sala dla dzieci.

 ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO

Chór parafialny „Gaude Mater Polonia” zaprasza chętnych do śpiewu wielogłosowego. Wymagane jest : zamiłowanie do muzyki, regularne przychodzenie na próby,

chęć rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania religijności. Znajomość nut nie jest wymagana. Próby w każdy piątek o godz. 19.30.

MSZE ŚW. SĄ SPRAWOWANE:

NIEDZIELA:

godz. 8.00, 9.30, 11.00, 14.00,16.00, 19.30

godz. 14.00 - dla dzieci (wrzesień - czerwiec)

W miesiącach wakacyjnych (lipiec - sierpień) Mszy św. o 14.00 nie ma.

godz. 19.30 - dla młodzieży (wrzesień - czerwiec)

 

DZIEŃ POWSZEDNI:

godz.  8.00  i  18.30

Codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30 do 18.25.

W czasie adoracji możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

 

DAR DLA PANA JEZUSA

SPOTKANIA W MAŁYCH DOMOWYCH GRUPACH NewPastoral

w Wielkim Poście 2020  

 

1. Dlaczego warto uczestniczyć w spotkaniach małych grup?

 

By doświadczyć obietnicy zawartej w słowach Pana Jezusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20) i przeżyć zupełnie nowe doświadczenie wspólnoty parafialnej. Pierwsi chrześcijanie, nie mając kościołów, spotykali się w domach.

 

2. Czy trzeba posiadać jakieś specjalne umiejętności? Żadnych. Na stronie internetowej i aplikacji mobilnej NewPastoral.net znajdziemy wszystkie materiały. 

 

3. Czy trzeba coś mówić w czasie spotkań? Każdy sam decyduje, czy zabrać głos. 

 

4. Czy można zaprosić znajomych, którzy nie chodzą do kościoła?Każdy zaprasza, kogo chce, a pomysł zaproszenia kogoś, kto nie chodzi do kościoła, jest bardzo dobry i godny polecenia.

 

5. Czy trzeba przygotować coś do jedzenia? Nie należy przygotowywać obiadu lub kolacji. Natomiast kawa, herbata czy coś słodkiego z pewnością nie popsują nastroju. 

 

6. Czy trzeba koniecznie zapisać się, by uczestniczyć w spotkaniach? Jeżeli ktoś chce zostać gospodarzem i przyjąć u siebie małą grupę, to zarejestrowanie się w parafii jest obowiązkowe. Uczestnicy zaproszeni przez gospodarzy nie muszą się nigdzie zapisywać. Jeśli natomiast ktoś chce jedynie wziąć udział w spotkaniach, a nie został zaproszony, to powinien skontaktować się z parafią. 

 

7. Czy można w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w spotkaniach? Oczywiście. 

 

8. Jak zostać „gospodarzem”? Wystarczy zaprosić z grona swoich znajomych dwie, trzy lub więcej osób. Umówcie się na dzień tygodnia i godzinę, które wszystkim będą odpowiadać. Następnie zapiszcie się w parafii, aby otrzymać materiały na spotkania. 

 

9. Jak otrzymać materiały do spotkań w małych grupach? Na stronie internetowej NewPastoral.net (lub w aplikacji mobilnej) gospodarz zakłada swoje osobiste konto i uzyskuje dostęp do materiałów na spotkania od ekipy parafialnej. Uczestnicy korzystają z tekstów wyświetlanych bezpośrednio w aplikacji.

 

10. A jeśli nie mogę przychodzić na wszystkie spotkania? Nic nie szkodzi, wystarczy przychodzić wtedy, kiedy to będzie możliwe.

 

Życzymy udanych spotkań! Ekipa newpastoral.

 

Zapisy już trwają:

pod numerem telefonu: w tygodniu 01 55 35 32 25 (Biuro Parafialne - Pani Urszula)

 lub 06 99 07 08 65 (Administrator - Pani Barbara)

 mailowo: paroissepolonaisedeparis@parafia.pl ,

osobiście w zakrystii po każdej Mszy św., w biurze parafialnym. 

KONGRES MŁODZIEZY POLONIJNEJ

KRAKÓW 1 - 9 SIERPNIA 2020 

Przesniesiony został na 2021 rok

KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Kurs odbywa się w każdy poniedziałek w godz. 17.00, w salce przy kościele. Zapisy i informacje, tel.: 06 69 67 38 58.

 

 KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Zajęcia rozpoczną się ponownie kiedy będzie możliwość spotkań w sali parafialnej.

Informacje 01 42 71 65 31.

Zapisy przed  lekcją w sali  katechetycznej

PORTAL POLSKIFR – WWW.POLSKIFR.FR

Jest to nowy portal informacyjno-społecznościowy dla Polaków mieszkających we Francji, wydawany przez Polską Misję Katolicką.  Zakres tematyczny portalu stanowić będzie szeroko rozumiane życie Polonii i Kościoła we Francji. Zapowiadane i relacjonowane są wydarzenia społeczne, kulturalne i religijne, publikowane są także teksty dotyczące problematyki między innymi współczesnej rodziny, wchodzenia w dorosłość i rynku pracy. Zapraszamy do odwiedzania portalu www.polskifr.fr.

https://polskifr.fr/