WEEKENDOWY KURS DLA NARZECZONYCH

10 – 12 marca 2023 r.

w domu PMK w La Ferté-sous-Jouarre

(31 Rue d'Hugny, 77260 La Ferté-sous-Jouarre)

Serdecznie zapraszamy pary, które w przyszłości pragną się pobrać do wzięcia udziału w kursie

przedmałżeńskim. Dzięki niemu, uczestnicy mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości,

wzajemnych oczekiwań, nauczenia się dialogu w swoim związku, ustalenia wspólnej hierarchii wartości. Uczą się

także, jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym naprawdę jest

sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu, uczą się jak budować relacje z dziećmi

i rodzicami. Uczestnicy dowiadują się także o podstawowych zagadnieniach z zakresu nauki Kościoła

o małżeństwie i rodzinie. Kurs spełnia warunki katechezy przedmałżeńskiej, wraz z dniem skupienia, które są

wymagane na drodze przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Uczestnicy kursu otrzymują

zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej i dnia skupienia.

• Kurs rozpoczyna się od wspólnej kolacji w piątek, 10 marca o godz. 19.00, a kończy się w Niedzielę, 12

marca wspólnym obiadem o godz. 13.00.

• Uczestnicy zobowiązani są do udziału w całym programie kursu. Niezależnie od powodów nie ma

możliwości skrócenia kursu ani wybiórczego opuszczania zajęć.

• Kurs prowadzony będzie w języku polskim dla par posługujących się tym językiem.

Cena udziału wynosi 150 euro od osoby. Kwota obejmuje: zakwaterowanie (pokoje z łazienką + pościel),

pełne wyżywienie, wydatki związane z transportem ekipy osób prowadzących z Francji i Polski, materiały

dydaktyczne i biurowe, itp…

Zgłoszenia i informacje szczegółowe pod numerem tel.: 01.55.35.32.25 (w tygodniu)

Można zapisać się wysyłając emaila na adres naszej parafii:

paroissepolonaisedeparis@gmail.com

Zapisy do 12 lutego 2023 r. !!!

We wtorek, 31 stycznia zmarła s. Zofia Cwajna, przez wiele lat posługująca w naszej parafii. Msza

pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 06 lutego br. o godz. 14.30 w kościele pw. Św. Marcina

w Groslay (adres: 2 Rue de Montmorency, 95410 Groslay).

W duchu wdzięczności za dar życia Siostry módlmy się w Jej intencji.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

BŁ. MATKI KLARY SZCZĘSNEJ

Msza św. w intencji Sióstr Sercanek we wtorek, 07 lutego o godz. 18.30.

Bł. Matka Klara Szczęsna – współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Sercanek. Jej wstawiennictwu

polecajmy Siostry, pracujące w naszej parafii, modląc się w ich intencji.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO Sobota, 11 lutego 2023 r.

W naszym kościele Msze św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych

o godz. 8.00 i 18.30

Spowiedź godzinę przed Mszą św. od 7.00 do 8.00 i od 17.30.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W DOMACH

Piątek, 17 lutego 2023 r. o godz. 19.30 w krypcie parafialnej.

Osoby, które zatrudnione są w domu pracodawcy, np. jako opiekunki do dzieci lub do osób

starszych, sprzątaczki itp. mogą skorzystać ze spotkania z doradcą związków zawodowych tychże

zawodów (CGT service à la personne).

Na spotkaniu będą poruszane tematy z zakresu Kodeksu Pracy (dotyczy pracy deklarowanej). Można

będzie dowiedzieć się więcej na temat swoich praw jako pracownicy domowi.

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski. Wstęp wolny.

POMOC DLA OSÓB CHORYCH NA TRĄD

Podczas zbiórki ofiar dla osób chorych na trąd, która odbyła się w ubiegłą Niedzielę (29 stycznia 2023 r.)

zebraliśmy 1000 euro. Za dar serca - serdecznie dziękujemy.

PROPOZYCJE NA WIELKI POST

ŚRODA POPIELCOWA – 22 lutego 2023 r.

- Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 8.00, 18.30 i 20.00.

- Spowiedź przed i w czasie każdej Mszy św.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE od 24 do 26 marca 2023 r.

- Rekolekcje poprowadzi ks. dr hab. Adam Kubiś, Rektor Seminarium Duchownego

w Rzeszowie, biblista.

PARAFIALNY DZIEŃ SPOWIEDZI – sobota, 01 kwietnia 2023 r.

PIELGRZYMKA DO LOURDES

EUROPEJSKA PIELGRZYMKA POLONII DO LOURDES

Polska Misja Katolicka we Francji organizuje pielgrzymkę do Lourdes w dniach od 17 do 20 maja 2023 r.

(wyjazd - 17 maja o godz. 19.00, powrót do Paryża – 20 maja na godz. 23.00). Zapisy oraz szczegółowe

informacje zostaną podane w przyszłym tygodniu. Z naszej parafii organizujemy co najmniej dwa autokary

w sposób szczególny zapraszamy dzieci (wraz z rodzicami i rodzeństwem), które w tym roku będą

obchodzić rocznicę Komunii Świętej.

SPOTKANIE DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Niedziela, 29 stycznia po Mszy

św. o godz. 16.00.

25 marca 2023 r. (sobota) o godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo i Msza Św. w intencji rodziców, którzy

utracili swoje dziecko w okresie prenatalnym i po narodzeniu, oraz w intencji ich zmarłych dzieci.

SPOTKANIE GRUPY MŁODZIEŻOWEJ

Spotkanie grupy młodzieżowej - sobota, 11 lutego godz. 19.30. Zapraszamy chętnych.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

W Niedzielę, 05 lutego, po Mszy św. o godz. 16.00, odbędzie się zmiana Tajemnic Różańcowych. Bractwo

Żywego Różańca zaprasza wszystkich chętnych chcących włączyć się w tę formę modlitwy.

Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę dla małej Poli, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA:

https://www.siepomaga.pl/pola-matuszek

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Zostały jeszcze wolne miejsca na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Nasza parafia

dołączyła do polskiego systemu zapisów, podlegamy bezpośrednio pod krajowe biuro organizacyjne.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaoferowało, że po stworzeniu projektu integracji polskopolonijnej

opłacą nam wyjazd i powrót, dzięki czemu uczestnik ponosi mniej niż połowę kosztów tj. 380

. Minimalny wiek uczestnika to 15 lat. Projekt przewiduje dla nas 50 miejsc, zostało jeszcze 20. Wyjazd jest

25 lipca, powrót 7 sierpnia. Do 12 lutego obowiązuje zaliczka w wysokości 200€.

29 stycznia o godz. 15.00 odbędzie się konkurs, którego nagrodą jest wyjazd na ŚDM. Treścią

konkursu jest Ewangelia wg św. Łukasza. Dla ułatwienia te same pytania zostaną sformułowane po polsku jak

i po francusku. Można zatem przygotowywać się z polskim tekstem (Biblia Tysiąclecia) albo z francuskim

(La Bible : traduction officielle liturgique). Wydrukowany tekst Ewangelii można odebrać w zakrystii.

KRĄG BIBLIJNY

Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek, 14 lutego o godz. 19.30, sala św. Franciszka.

SPOTKANIA WSPÓLNOTY „ARKA”

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu modlitewno-formacyjnym „Arka” zapraszamy w piątek 10 lutego do

sali św. Józefa.

NAKLEJKI DLA DZIECI

Od jakiegoś czasu rozdajemy dzieciom planszę i naklejki, na których jest prosty obrazek streszczający

Ewangelię z danej Niedzieli. Służy on lepszemu zapamiętaniu treści Ewangelii. Plansza obejmuje każdą

Niedzielę aż do końca czerwca. Naklejki można odbierać po każdej Mszy św. w zakrystii, a w przypadku

Mszy św. dla dzieci o 14.00 – od osoby, która rozdaje je przy wyjściu z Kościoła. Jeśli ktoś chce rozpocząć

zbieranie naklejek może przyjść po planszę do zakrystii i otrzyma również „zaległe” obrazki.

LEKCJE J. POLSKIEGO I J. FRANCUSKIEGO

Można zapisać się na lekcje języka polskiego lub francuskiego dla dorosłych, które odbywają się w poniedziałki i czwartki

od 14:30 - 16:00. Tel. 0669673858

ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO

Chór parafialny „Gaude Mater Polonia” zaprasza chętnych do śpiewu wielogłosowego.

Wymagane jest : zamiłowanie do muzyki, regularne przychodzenie na próby, chęć rozwijania swoich

umiejętności i pogłębiania religijności.

Znajomość nut nie jest wymagana. Próby w każdy piątek o godz. 19.30 w sali św. Franciszka.

SCHOLA DZIECIĘCA

Wszystkie dzieci, które lubią śpiewać zapraszamy do chórku parafialnego, który animuje Msze święte w każdą Niedzielę

o godz. 14.00. Próby w Niedziele przed Mszą o godz. 13.30 w sali św. Franciszka.

Zapraszamy
do SKLEPIKU i KRYPTY PARAFIALNEJ

PORZĄDEK MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH

godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 14.00 (z udziałem dzieci),16.00

i 19.30 (animowana przez młodzieżową grupę „Oratorio”).

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9.00 - 12.30; nieczynne

Wtorek 9.00 - 12.30; 15.00 - 17.00

Środa 9.00 - 12.30; nieczynne

Czwartek 9.00 - 12.30; 15.00 - 17.00

Piątek 9.00 - 12.30; 15.00 - 17.00

Sobota tylko na umówione spotkanie.

Z księżmi można umówić się telefonicznie na spotkanie, tel. do biura 01.55.35.32.25

MODLITWA W INTENCJI NASZEJ PARAFII

Panie Jezu Chryste, który jesteś Głową Kościoła, Twego Mistycznego Ciała, a tym samym Głową naszej parafii,

będąc w niej w rozmaity sposób obecny, daj nam prosimy Cię, miłość ku Tobie, miłość ku Twemu Ojcu i Duchowi

Świętemu. Udziel wszystkim nam, którzy tę naszą parafię tworzymy odpowiednich łask. Opiekuj się słabymi, oświeć

wątpiących, wzmocnij zrozpaczonych, podtrzymuj chwiejących się, udziel chorym zdrowia i prowadź do Twego światła

szukających Cię, aby Cię znaleźli i pozostali przy Tobie.

Spraw Panie Jezu, byśmy wszyscy angażowali się w posługę dla naszych bliźnich. Daj, abyśmy zawsze znaleźli dobre

i właściwe słowo dla nich i, by nasza dłoń była zawsze gotowa im pomóc. Ty, który zawsze żyjesz, by wstawiać się za nami,

spraw, byśmy tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali razem z naszymi księżmi Twoje Mistyczne Ciało – Kościół,

byśmy wszyscy byli solą ziemi i światłością świata. Daj nam, byśmy kiedyś wszyscy mogli spotkać się tam, gdzie Ty z Twoim

Ojcem i Duchem Świętym, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Maryjo Wniebowzięta, Patronko Naszej Parafii, módl się za nami.

ZAPISY DO MINISTRANTÓW

Do grupy ministrantów można się zapisać w zakrystii po każdej Mszy niedzielnej.

MOI DRODZY,

Potrzebujemy Waszej pomocy, aby zrealizować dwa projekty:

- remont sali katechetycznej św. Józefa

- wymiana kuchenki gazowej w kuchni wspólnoty

Obydwa projekty nie są związane tylko z kwestią estetyczną, ale przede wszystkim z normami przeciwpożarowymi. Dziękuję za Wasza dobroć i zapewniam, że w każdą Niedzielę odprawiamy w intencji ofiarodawców i dobroczyńców Mszę świętą. 

Z modlitwą Wasz proboszcz Paweł

 

Wsparcie dla parafii - możesz wpłacić do internetowej skarbonki

leetchi. Możesz też zeskanowac kod poniżej:

POMOC DLA UKRAINY

Polska Misja Katolicka we Francji organizuje zbiórkę pomocową dla Ukrainy. Można do niej dołączyć klikając w poniższy link:

https://maparoisse.dioceseparis.fr/pomoc-dla-ukrainy

SPOTKANIA DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

Spotkania odbywają się w soboty w godz. 14.15 - 15.45 w salce św. Józefa w naszej parafii.

SPOTKANIA GRUPY RODZINNEJ AL ANON "NADZIEJA"

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 20.00 w salce świętego Franciszka w kościele polskim,

Parafia Concorde. Tel. 06 99 85 32 00 (dyżur telefoniczny: wtorki, czwartki w godz. 17.00 – 19.00),

email: paris.nadzieja.alanon@outlook.fr

Powstaje w naszej parafii inicjatywa Różańca Ojców za Dzieci

Więcej informacji oraz zapisy u pana Rafała: 06 24 95 49 03

„THE CHOSEN”

Zachęcam, aby w czasie noworocznym obejrzeć serial pt.: „The CHOSEN”. Jest to historia, którą

obejrzało już ponad 320 milionów osób. Serial można obejrzeć za pomocą bezpłatnej aplikacji

"The Chosen", którą można zainstalować:

Wersja Android: https://play.google.com/store/apps/de...

Wersja iOS: https://apps.apple.com/us/app/the-cho...

CHRZEST DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Dzieci w wieku szkolnym (od 4 do 17 roku życia), które nie przyjęły jeszcze sakramentu Chrztu św. można zapisywać na przygotowanie do tego sakramentu w biurze parafialnym. 

 

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU, I KOMUNII ŚW. I BIERZMOWANIA OSÓB DOROSŁYCH

Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Po utworzeniu sie grupy zostaną podane terminy spotkań.

PORZĄDEK MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH

 Godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 14.00 (z udziałem dzieci), 16.00 i 19.30 (animowana przez młodzieżową grupę „Oratorio”).

PORZĄDEK MSZY ŚW. W TYGODNIU

 Codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 8.00 i 18.30

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Codziennie od poniedziałku do soboty od godz. 17.30 do 18.20

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – SPOWIEDŹ

Codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 8.00 i od 17.30 do 19.00

W Niedziele podczas każdej Mszy św. (8.00, 9.30, 11.00, 14.00, 16.00 i 19.30)

 

 

RÓŻANIEC RODZICÓW W INTENCJI DZIECI

W naszej parafii powstaje Różaniec Rodziców za Dzieci. Wspólnota ta oparta jest na zasadzie Róż Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „Róże” z których każda ma swojego animatora a w niebie patrona. Uczestnik Różańca modli się w intencji swoich dzieci oraz w intencji pozostałych członków danej „Róży”. W zamian inni rodzice z tej „Róży” modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca z przypisanej mu na dany miesiąc tajemnicy. Więcej informacji na stronie: https://rozaniecrodzicow.pl

Zapisy u Pani Ewy, e-mail: ewatre@vp.pl

Podaruj dzieciom największy i najpotężniejszy dar serca - MODLITWĘ.    Zapraszamy!

BP WIESŁAW LECHOWICZ

BISKUPEM POLOWYM WOJSKA POLSKIEGO

Zgodnie z decyzją papieża Franciszka dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji

tarnowskiej i wieloletni delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji

Polskiej bp Wiesław Lechowicz został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego.

Księdzu Biskupowi Wiesławowi gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową

posługę na rzecz Polonii we Francji.

PORTAL POLSKIFR – WWW.POLSKIFR.FR

Jest to nowy portal informacyjno-społecznościowy dla Polaków mieszkających we Francji, wydawany przez Polską Misję Katolicką.  Zakres tematyczny portalu stanowić będzie szeroko rozumiane życie Polonii i Kościoła we Francji. Zapowiadane i relacjonowane są wydarzenia społeczne, kulturalne i religijne, publikowane są także teksty dotyczące problematyki między innymi współczesnej rodziny, wchodzenia w dorosłość i rynku pracy. Zapraszamy do odwiedzania portalu www.polskifr.fr.

https://polskifr.fr/

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
06 lutego 2023

(37. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, V Tydzień zwykły
Rok A, I
Wspomnienie św. męcz. Pawła Miki i Towarzyszy

Sonda

Czy częściej korzystasz ze strony internetowej parafii czy z facebooka parafialnego?

Ze strony parafialnej

Z facebooka

Z obu źródeł