NIEDZIELA, 24 MAJA 2020

 MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIELE Z UDZIAŁEM WIERNYCH

O GODZ. 8.00, 9.30, 11.00, 14.00, 16.00, 19.30

SPOWIEDŹ
 
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY GODZ. 17.30 - 18.30

NIEDZIELA - W CZASIE MSZY ŚW.

 

ZAPRASZAMY NA TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH ON-LINE

 

Facebook – kliknij tutaj

 

YouTube – kliknij tutaj 

 

·       Od poniedziałku do soboty o godz. 8.00

·       W niedziele o godz. 8.00 i 19.30

 

WSPARCIE NASZEJ PARAFII

Serdecznie dziękuję za pomoc duchową i materialną.

Wszystkim Dobroczyńcom z serca błogosławię.

ks. Paweł Witkowski - proboszcz

 

Jeśli chcesz zamówić Mszę św., kliknij tutaj

 

Jeśli chcesz złożyć ofiarę na parafię, kliknij tutaj

 

lub tutaj:

https://jedonnealeglise.fr/

wybierz:

Paris

Paroisse Polonaise de Paris

 

aplikacja z telefonu mobilnego:

https://www.appli-laquete.fr/

wybierz:

Paroisse Polonaise de Paris

 

 
PRZELEW
 
AS. DIOCESAINE DE PARIS
PAROISSE POLONAISE
LA BANQUE POSTALE 
FR70 2004 1010 1230 8542 5N03 307
IBAN 20041 01012 30 8542 5N033 07
 
CZEK
 
Paroisse Polonaise de Paris 
Adres parafii:
Paroisse Polonaise 
N.D. de L’Assomption
263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 Paris

Komunikat Arcybiskupa Paryża:

W trosce o nasze wspólnoty musiałem podjąć decyzję o podstawowej prewencji w kościołach.

„Przechodzimy trudny okres, na który nie byliśmy przygotowani. Minęło dużo czasu, odkąd epidemia na tak wielką skalę dotknęła Francję, Europę i całą planetę” – napisał w specjalnym liście arcybiskup Paryża Michel Aupetit. „W trosce o nasze wspólnoty musiałem podjąć decyzję o podstawowej prewencji w naszych kościołach. Mamy przekazywać Bożą łaskę, a nie wirusy, które nie pochodzą od Boga, ale wynikają z kruchości ludzkiej kondycji” – dodał.

List arcybiskupa Michela Aupetit do wiernych diecezji i do ludzi dobrej woli, w sprawie postawy wobec epidemii koronawirusa

Przechodzimy trudny okres, na który nie byliśmy przygotowani. Minęło dużo czasu, odkąd epidemia na tak wielką skalę dotknęła Francję, Europę i całą planetę.

W tych niespokojnych czasach warto przypomnieć o znaczeniu braterskiej wspólnoty, która jako jedyna tworzy autentyczny naród. W obliczu pokusy „ratuj się kto może” i powszechnej podejrzliwości chrześcijanie powinni pamiętać, że przez wieki realizowali prośbę dobrego Samarytanina: „Zaopiekuj się nim” (Łk 10, 35). W przeszłości, w czasie wielkich pandemii byli na pierwszej linii, by pozostać wiernymi tej prośbie Chrystusa, często ryzykując swoje życie. Nie możemy odpowiedzieć jak Kain: „Czy jestem stróżem mojego brata?” kiedy Bóg zapytał go: „Gdzie jest Twój brat ?” (Por. Rdz 4, 9).

W trosce o nasze wspólnoty musiałem podjąć decyzję o podstawowej prewencji w naszych kościołach. Mamy przekazywać Bożą łaskę, a nie wirusy, które nie pochodzą od Boga, ale wynikają z kruchości ludzkiej kondycji. Dzisiaj, zgodnie z oczekiwaniami, przemówienie Prezydenta Republiki i podjęte środki przez rząd, zobowiązują wspólnotę katolicką do wzięcia udziału we wspólnym wysiłku, który jest obowiązkiem wszystkich obywateli. Fakt ograniczenia liczby uczestników spotkań do mniej niż 100 osób, sprawia, że nie możemy utrzymać sprawowania niedzielnych Mszy w Paryżu. Zwiększenie liczby celebracji wymuszałoby na nas selekcję osób ze względu na ich wiek lub stan zdrowia, co nie byłoby ani osiągalne, ani sprawiedliwe. Tak więc, w porozumieniu ze wszystkimi biskupami regionu paryskiego, postanowiliśmy, że niedzielne Msze w obecności wiernych zostaną zawieszone począwszy od jutra, 14 marca, aż do odwołania.

Jest to decyzja niezwykle bolesna, ponieważ Eucharystia jest rzeczywiście źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Chrześcijanie od zawsze spotykali się w niedzielę, aby świętować zmartwychwstanie Pańskie. Kapłani będą nadal celebrować Msze św. każdego dnia. Chrystus, nasz Arcykapłan, zarówno ten, który ofiaruje, jak i ten, który jest ofiarowany, będzie nadal poprzez nich składał Bogu tę wielką ofiarę miłości za zbawienie wszystkich ludzi. Wierni ochrzczeni mogą łączyć się przez duchową komunię i podjąć niedzielną modlitwę z rodziną lub w małych grupach wokół Słowa Bożego.

Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, tym źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, składają Bogu boską Żertwę ofiarną, a wraz z nią samych siebie; w ten sposób zarówno przez składanie ofiary, jak i przez Komunię świętą, wszyscy biorą właściwy sobie udział w czynności liturgicznej, niejednakowo, lecz jedni tak drudzy inaczej. (Lumen Gentium 11)

Ofiara chrześcijańska oznacza ofiarowanie Bogu samego siebie. Nie zawsze można przyjmować komunię, ale nadal można przeżywać to ofiarowanie siebie w komunii z Chrystusem, w jedności z Jego Ciałem, którym jest Kościół. Miłość chrześcijańska jest źródłem miłości ofiarnej, która pochodzi od Boga i prowadzi do Boga.

Nadchodzący czas jest nam dany, abyśmy wychodząc na pustynię, w tym nieprzewidzianym i bolesnym Poście, pozwolili, aby w nas wzrosło pragnienie tej miłości. Będziemy mogli otaczać modlitwą tych, którzy nie mogą uczestniczyć w komunii sakramentalnej, jak słyszeliśmy podczas ostatniego synodu poświęconego Amazonii.

Kościoły pozostaną otwarte dla wiernych. Msze św. w ciągu tygodnia będą celebrowane, o ile liczba wiernych nie przekroczy 100 osób.

Wiara zachęca nas do modlitwy o miłosierdzie Boże. Ponieważ w tym roku nasza diecezja świętuje 1600. rocznicę urodzin jej świętej patronki, proszę wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli o odmawianie codziennie aż do końca pandemii Modlitwę do św. Genowefy. Dzięki swojemu poświęceniu, odwadze i modlitwie, św. Genowefa była ratunkiem dla mieszkańców Paryża w czasach wielkich plag.

Będziemy ją błagać, by Pan Bóg oddalił nieszczęście od Paryża i od nas wszystkich, by przyjął zmarłych, chronił chorych i dodał siły tym, którzy ich leczą. Proszę, by w każdą środę wierni pościli aż do Wielkanocy. Pan Jezus nam objawił, że modlitwą i postem możemy pokonać nawet największe nieszczęścia.

Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jesteśmy ludźmi, w których trwa nadzieja i nie lękamy się zmiennych kolei losu i mogących nadejść niebezpieczeństw. Jednak z uwagi na naszą odpowiedzialność wobec wszystkich i obowiązek służenia dobru wspólnemu podejmujemy te bardzo poważne decyzje, naprawdę wierząc, że da nam to większą miłość do Eucharystii i uczyni nas bardziej wiernymi w uczestnikami niedzielnej Mszy kiedy nadejdzie czas.

„Wpatrzeni w Chrystusa, rozpocznijmy boża walkę”
Zapewniam was o mojej pasterskiej trosce, szczególnie o najbardziej cierpiących i proszę Pana, aby was pobłogosławił.

+ Michel Aupetit
Arcybiskup Paryża
Paryż, 13 marca 2020 r

GRUPY PARAFIALNE

 

Od soboty (14 marca), aż do odwołania,

 

katecheza dla dzieci, kandydatów do bierzmowania,

 

spotkania wspólnot i grup parafialnych

 

oraz wszystkich grup korzystających z pomieszczeń parafialnych

 

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE

 

ze względu na rosnące zagrożenie epidemiologiczne.

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

12 - 15 marca 2020

Czwartek, 12 marca

 

18.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym  

 

20.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

 

Piątek, 13 marca

 

17.30 – Droga Krzyżowa

 

18.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

 

20.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

 

Sobota, 14 marca

 

Msze sw. anulowane

 

Niedziela, 15 marca

 

Msze św. anulowane

 

Rekolekcje prowadzi ks. Carlos DAMAGLIO - brazylijski duchowny rzymskokatolicki i publicysta pełniący posługę kapłańską w Polsce. Ukończył Archidiecezjalne Seminaiurm Misyjne Redemtoris Mater w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2001 r. z rąk ks. Kard. Józefa Glempa. Obecnie jest Rektorem Seminarium Duchownego w Belem (Amazonia).

 

CZŁONKÓW WSZYSTKICH GRUP PARAFIALNYCH

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE PARAFIALNE

      Wspólnota Wejdź nawet przez dach”

·         Grupa Biblijna

·         Młodzieży od 15 do 17 roku życia

·         Wspólnota „Arka”

·         Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania

 

 

WIELKI POST

to czas przemiany, którą Pan Jezus nazywał „metanoią”, czyli nawróceniem serca człowieka ku Panu Bogu oraz pojednaniem z bliźnimi.  

Wyraża się to w:

- większym zasłuchaniu się w Słowo Boże, w czym mają pomóc również organizowane rekolekcje parafialne, spotkania NewPastoral (małe grupy domowe),

- unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,

- większym skupieniu się na modlitwie, zarówno tej prywatnej jak i wspólnotowej,

- wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,

- korzystaniu z Sakramentu Pokuty i Pojednania,

- uczestnictwie w nabożeństwach Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej,

-większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,

- podejmowaniu pewnych szczególnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych.

PROGRAM DRÓG KRZYŻOWYCH - 2020

W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 18.00

6 marca              Sercańskie "EHA"

13 marca            Chór "Gaude Mater Polonia"

20 marca            Piloci NewPastoral

27 marca            Wspólnota "Wejdź nawet porzez dach"

3 kwietnia         Straż Honorowa NSPJ

10 kwietnia       Wielki Piątek - Księża i Siostry

 

 PARAFIALNY DZIEŃ SPOWIEDZI

4 kwietnia (sobota) od godz. 15.00 do 22.00.

 

DROGA KRZYŻOWA

Piątek – godz. 18.00

 Niedziela (prowadzi młodzież) – godz. 18.30

 

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

 W każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.15.

 

REKOLEKCJE DLA RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA

13 -15  marca (dla osób, które przyczyniły sie do aborcji)

27-29 marca (po poronieniu, urodzeniu martwego dziecka, wczesnej śmierci noworodka, ciąży ektopowej, oddania dziecka do adoprcji zaraz po porodzie)

prowadzi: Siostra Maksymiliana Kamińska MChR wraz z zespołem z Chicago

zapisy: s. Małgorzata 0033/768130655, sgosiam@gmail.com

 

 WEEKENDOWY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

 

 Kurs odbędzie się w Domu PMK w La Ferte-sous-Jouarre,  w terminie 20 -22 marca 2020r. 

Kurs zaczyna się w piątek o godz. 18.00 i kończy się w niedzielę o godz. 17.00. Jest przeznaczony dla PAR, a uczestnictwo związane z zamieszkaniem w Domu PMK w La Ferté-sous-Jouarre. Zgłoszenia i szczegółowe informacje: s. Małgorzata: sgosiam@gmail.com

 

 

ZDRAPKA WIELKOPOSTNA

 Do nabycia w zakrystii lub sklepiku parafialnym.

 

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

PRZED PIELGRZYMKĄ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 1 marca 2020 r., po Mszy o godz. 16.00 w kościele.

 

 

DAR DLA PANA JEZUSA

SPOTKANIA W MAŁYCH DOMOWYCH GRUPACH NewPastoral

w Wielkim Poście 2020  

 

1. Dlaczego warto uczestniczyć w spotkaniach małych grup?

 

By doświadczyć obietnicy zawartej w słowach Pana Jezusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20) i przeżyć zupełnie nowe doświadczenie wspólnoty parafialnej. Pierwsi chrześcijanie, nie mając kościołów, spotykali się w domach.

 

2. Czy trzeba posiadać jakieś specjalne umiejętności? Żadnych. Na stronie internetowej i aplikacji mobilnej NewPastoral.net znajdziemy wszystkie materiały. 

 

3. Czy trzeba coś mówić w czasie spotkań? Każdy sam decyduje, czy zabrać głos. 

 

4. Czy można zaprosić znajomych, którzy nie chodzą do kościoła?Każdy zaprasza, kogo chce, a pomysł zaproszenia kogoś, kto nie chodzi do kościoła, jest bardzo dobry i godny polecenia.

 

5. Czy trzeba przygotować coś do jedzenia? Nie należy przygotowywać obiadu lub kolacji. Natomiast kawa, herbata czy coś słodkiego z pewnością nie popsują nastroju. 

 

6. Czy trzeba koniecznie zapisać się, by uczestniczyć w spotkaniach? Jeżeli ktoś chce zostać gospodarzem i przyjąć u siebie małą grupę, to zarejestrowanie się w parafii jest obowiązkowe. Uczestnicy zaproszeni przez gospodarzy nie muszą się nigdzie zapisywać. Jeśli natomiast ktoś chce jedynie wziąć udział w spotkaniach, a nie został zaproszony, to powinien skontaktować się z parafią. 

 

7. Czy można w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w spotkaniach? Oczywiście. 

 

8. Jak zostać „gospodarzem”? Wystarczy zaprosić z grona swoich znajomych dwie, trzy lub więcej osób. Umówcie się na dzień tygodnia i godzinę, które wszystkim będą odpowiadać. Następnie zapiszcie się w parafii, aby otrzymać materiały na spotkania. 

 

9. Jak otrzymać materiały do spotkań w małych grupach? Na stronie internetowej NewPastoral.net (lub w aplikacji mobilnej) gospodarz zakłada swoje osobiste konto i uzyskuje dostęp do materiałów na spotkania od ekipy parafialnej. Uczestnicy korzystają z tekstów wyświetlanych bezpośrednio w aplikacji.

 

10. A jeśli nie mogę przychodzić na wszystkie spotkania? Nic nie szkodzi, wystarczy przychodzić wtedy, kiedy to będzie możliwe.

 

Życzymy udanych spotkań! Ekipa newpastoral.

 

Zapisy już trwają:

pod numerem telefonu: w tygodniu 01 55 35 32 25 (Biuro Parafialne - Pani Urszula)

 lub 06 99 07 08 65 (Administrator - Pani Barbara)

 mailowo: paroissepolonaisedeparis@parafia.pl ,

osobiście w zakrystii po każdej Mszy św., w biurze parafialnym. 

145 EUROPEJSKA PIELGRZYMKA POLAKÓW DO LOURDES

20 – 23 MAJA 2020

PROGRAM

 

    Środa – 20 Maja 2020

 

18.30                 Msza Święta w kościele polskim Wniebowzięcia NMP (Concorde) i błogosławieństwo pielgrzymów

 

20.00                 Wyjazd pielgrzymów z Cour de la Reine (przy placu Concorde) Autokary będą podstawione o godz. 19.00.

 

    Czwartek – 21 maja 2020

 

07.30                   Śniadanie w miejscu zamieszkania

 

09.30                   Msza Święta Międzynarodow(Basilique Saint Pie X)

 

11.00 -12.00       Śladami Świętej Bernadetty (dla dzieci) I grupa.              

 

13.00                    Obiad w miejscu zamieszkania.

 

14.00 – 15.00       Kąpiele i czas wolny

 

15.30 – 16.30      Adoracja i Spowiedź ( Basilique Immacule Conception)  

 

17.00 – 18.00      Procesja Eucharystyczna (Basilique St. Pie X)

 

18.15 – 18.45      Kolacja w miejscu zamieszkania

 

19.15 – 20.30      Wieczór Polonii w Basilique St. Pie X

 

21.00                     Procesja Maryjna

 

    Piątek – 22 Maja 2020

 

7.15                      Śniadanie

 

8.30                      Msza Święta (Notre Dame de Rosaire)

 

9.30                     Po Mszy św. pamiątkowe zdjęcie przed Bazyliką

 

9.45                     Wyjazd do Grottes de Betharram lub kąpiele i czas wolny

 

12.00                   Obiad w miejscu zamieszkania

 

13.00 – 14.00    Śladami Świętej Bernadetty (dla dzieci) II grupa

 

14.00 –15.00     Śladami Świętej Bernadetty (dla osób dorosłych) lub kąpiele i czas wolny.

 

14.00 – 15.00    Spotkanie z młodzieżą (Salle Mgr Schoepfer)

 

14.30 – 15.15    Konferencja dla dzieci (Salle Mgr Choquet)

 

15.30 – 16.30     Droga Krzyżowa

 

19.00                   Kolacja w miejscu zamieszkania

 

21.00                   Procesja Maryjna

 

    Sobota – 23  Maja 2020

 

6.15                   Śniadanie

 

6.308.15       Msza Święta w Grocie Objawień

 

9.30–10.00       Konferencja dla starszych (Cal Gerlier

 

9.00–10.00      Śladami Świętej Bernadetty (dla młodzieży) I grupa

 

10.30 – 11.30  Śladami Świętej Bernadetty (dla młodzieży) II grupa

 

12.30                Obiad w miejscu zamieszkania

 

13.00                Poświęcenie dewocjonaliów i czas wolny

 

14.00                Wyjazd Pielgrzymów (suchy prowiant)

 

23.00                Przyjazd do Paryża

 

INFORMACJE i ZAPISY:

 

- Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, zapisy w zakrystii lub biurze parafialnym,

 

tel. 01 55 35 32 25

 

- w biurze Polskiej Misji Katolickiej: (263 bis, rue St-Honoré,75001 PARIS), tel. 01 55 35 32 23; e-mail: pmk.france@gmail.com

 

KOSZT UDZIAŁU:

 

Dorośli: autokar z Paryża + noclegi z pełnym wyżywieniem + opłata pielgrzymkowa - 285

 

Młodzież: autokar z Paryża + noclegi z pełnym wyżywieniem + opłata pielgrzymkowa - 190

 

Dla osób jadących własnym środkiem lokomocji do Lourdes: noclegi z pełnym wyżywieniem + opłata pielgrzymkowa 190

 

Promocyjna oferta PMK dla dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych oraz ich rodziców:

 

- dziecko : autokar z Paryża + hotel z pełnym wyżywieniem + opłata pielgrzymkowa – 150

 

- jedno zrodziców jako opiekun: autokar z Paryża + hotel z pełnym wyżywieniem + opłata pielgrzymkowa – 190

 

- drugie i kolejne dziecko do 12 lat -120

 

Wpłat można dokonywać gotówką, czekiem lub przelewem:

 

czek na: Mission Catholique Polonaise (263 bis, rue St-Honoré 75001 PARIS) z dopiskiem „Pielgrzymka do Lourdes”;

 

przelew na konto: Mission Catholique Polonaise

 

(Crédit Mutuel, IBAN: FR76 1027 8060 3900 0619 5024 194 BIC: CMCIFR2A

 

KONGRES MŁODZIEZY POLONIJNEJ

KRAKÓW 1 - 9 SIERPNIA 2020

Wybór miejsca podyktowany został przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły. Głównym ośrodkiem spotkania młodych będzie Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie. Zapraszamy młodzież po 18 roku życia. Dojazd we własnym zakresie. Utrzymanie zapewniają organizatorzy (noclegi u rodzin). Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym, telefonicznie lub emailem.

 

 ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO

Chór parafialny „Gaude Mater Polonia” zaprasza chętnych do śpiewu wielogłosowego. Wymagane jest : zamiłowanie do muzyki, regularne przychodzenie na próby, chęć rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania religijności. Znajomość nut nie jest wymagana. Próby w każdy piątek o godz. 19.30.

 

PIELGRZYMKA ŚLADAMI APOSTOŁÓW

 Pielgrzymka Morska (nie tylko) do Grecji

06 - 14.06.2020

              Polska Misja Katolicka we Francji zaprasza Rodaków do udziału w Pielgrzymce Morskiej (nie tylko) do Grecji w cyklu „Śladami Świętego Pawła”. Dwie podobne Pielgrzymki najpierw do Grecji, a potem do Turcji przyniosły nam wiele wrażeń, pogłębiły wiarę, a teraz pozwalają lepiej wczytywać się w Dzieje Apostolskie i w Listy Apostoła Narodów. Podczas wędrówek wielu stawiało pytanie o kontynuację, więc ogłaszam „Pielgrzymkę Morską - Śladami Świętego Pawła i Świętego Jana”. Każda przecież Podróż Apostolska Świętego Pawła związana była z żeglugą po Morzu Śródziemnym. 

              W czasie tej Pielgrzymki powtórzymy zwiedzanie Aten, Koryntu i Sanktuarium Matki Bożej w Efezie (Turcja). W ramach pielgrzymki będziemy mieli 4-dniową „Croisière” na Morzu Śródziemnym. Uzupełnimy nawiedzeniem kilku ważnych szlaków Św. Pawła na Krecie i na Rodos. Zwiedzimy także wyspę Patmos, gdzie Św. Jan zredagował Apokalipsę. 

           Wylot z Paryża (CDG) w sobotę 6-go czerwca o 07h10 - w Atenach o 11h20. Powrót z Aten do Paryża (CDG) w niedzielę 14-go czerwca o 17h15 - w Paryżu (CDG) o 19h45. W cenie biletu jest zawarty bagaż nadawany i podręczny. 

              Proponujemy dwie opcje:

 

„A”. Croisière (4 dni na statku) z pokojami 2-osobowymi, hotele na lądzie z pokojami 2-osobowymi, 3 posiłki dziennie i wstępy. Koszt: 1 875.00 €. 

„B”  Croisière (4 dni na statku) z pokojami 3-4-osobowymi, hotele na lądzie z pokojami 2-osobowymi, 3 posiłki dziennie i wstępy. Koszt: 1 652.79 €  

 

              Dotychczas zgłosiły się 33 osoby. Przy zapisie na Pielgrzymkę należy wysłać kopię paszportu, podać wybraną opcję (A bądź B), adres, kontakt i wpłacić wstępną kwotę 1000.00 € (gotówką, czekiem bądź przelewem) na konto Amônerie Polonaise CCP 2334369 N Paris z dopiskiem na czeku: „Grecja 2020”. Przewodniczką będzie Pani Katarzyna Jakielaszek, a kierownictwo duchowe - Ks. dr Krystian Gawron.

                                                                                                         

Ks. dr Krystian Gawron

11, rue Jules Guesde  92 130 Issy les Moulineaux

Tel. 01 46 45 79 79, 

kom.  06 27 96 36 40  e-mail: sempol.paris@gmail.com

 

KALENDARZE GŁOSU KATOLICKIEGO

Przy wyjściu z kościoła, w kiosku i biurze parafialnym można nabyć dwujęzyczny kalendarz na rok 2020. Cena 4 euro.

KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Kurs odbywa się w każdy poniedziałek w godz. 19.00 -20.00, w salce przy kościele. Zapisy i informacje, tel.: 06 69 67 38 58.

SKLEPIK PARAFIALNY 

Zapraszamy do sklepiku parafialnego na sprzedaż przedświąteczną. Do nabycia lampiony na Adwent, kartki świąteczne, opłatki iświce wigilijne, szopki i żłóbki, bombki i ozdoby choinkowe, aniołki, sianko, serwetki do dekoracji stołu wigilijnego, kolędy na CD, książki, malowanki dla dzieci o św. Mikołaju i Bożym Narodzeniu.

Sklepik czynny w niedzielę w godzinach od 8.30 do 19.30.

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ROK 2019/2020

 

 

·         Trwają zapisy dla nowych kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w roku 2020.

 

·         Zapisy dla młodzieży powyżej 14 lat i dorosłych w zakrystii i biurze parafialnym.

 

·         Spotkania będą odbywać się w soboty w godz. 16.30-18.00 w salce przy kościele.

 

 

 

ZAPISY DO SCHOLI DZIECIĘCEJ

 

     Schola śpiewa w każdą niedzielę o godz. 14.00. Próby w każdą niedzielę (za wyjątkiem wakacji szkolnych)     

o godz.13.30 w Sali św. Franciszka - Sala dla dzieci.

 

MSZE ŚWIĘTE

MSZE ŚW. SĄ SPRAWOWANE:

NIEDZIELA:

godz. 8.00, 9.30, 11.00, 14.00,16.00, 19.30

godz. 14.00 - dla dzieci (wrzesień - czerwiec)

W miesiącach wakacyjnych (lipiec - sierpień) Mszy św. o 14.00 nie ma.

godz. 19.30 - dla młodzieży (wrzesień - czerwiec)

 

DZIEŃ POWSZEDNI:

godz.  8.00  i  18.30

Codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30 do 18.25.

W czasie adoracji możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

WSPÓLNOTA MŁODYCH „ORATORIO”

Zapraszamy wszystkich młodych grających na instrumentach, śpiewających i tych, którzy chcieliby śpiewać ale nie mieli jeszcze okazji rozeznać swoich talentów, na spotkania w każdą niedzielę o godz. 18.00.

W czasie spotkania: modlitwa, nauka nowych piosenek, przygotowanie Mszy św. o godz. 19.30.

 

 

ZAPISY KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW

 

Trwają zapisy na ministrantów. Okres „Kandydatury” to czas od zapisu do października 2019 r., kiedy to w sposób uroczysty, podczas Mszy świętej kandydaci zostaną przyjęci do grona ministrantów naszej Parafii. Kandydatura jest czasem przygotowania do pełnienia służby. Opiekę nad ministrantami objął ks. Bronisław.

 

 

KATECHEZA W PARAFII

 

Drodzy Rodzice, zachęcamy do zaangażowania się w sprawę katechezy w roku szkolnym 2019/2020. Księża, Siostry Zakonne oraz Zespół Katechetyczny Polskiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu chcą żywo uczestniczyć w trosce o wszechstronny rozwój Waszych dzieci.Aby objąć katechizacją wszystkich uczniów, organizujemy przy naszym polskim kościele w Paryżu, katechizację na wszystkich poziomach nauczania, w:

 

·    środy    katecheza od godz. 10.00 dla dzieci młodszych i komunijnych

 

·    soboty – katecheza od godz. 10.00 dla dzieci po I Komunii św. i starszych

 

·    soboty – przygotowanie do sakramentu bierzmowania (od 14 roku życia) -o godz. 16.30.

 

CHRZEST DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Dzieci w wieku szkolnym, czyli od 4 do 17 roku życia, które nie przyjęły jeszcze sakramentu Chrztu św. można zapisywać na przygotowanie do tego sakramentu w biurze parafialnym.

ZAPRASZAMY DO SKLEPIKU PARAFIALNEGO

czynny od 8.30 do 19.30

W sprzedaży:

-  zaproszenia i  pamiątki na I Komunię św. świece komunijne;

-  serwetki do dekoracji stołu na Uroczystość I-Komunii św.;

-  świece do chrztu, szatki, pamiątki do chrztu;

-  zaproszenia, pamiątki do bierzmowania; 

czasopisma religijne – „Miłujcie się”, „Promyczek dobra”, inne;

- Biblia dla dzieci, Pismo Święte;

- krzyże na ścianę; medaliki syrebrne, różańce;

- woda z Lourdes;

-  książeczki, modlitewniki - różne – także z dużą czcionką dla osób starszych;

- książki: A. Szustak „Plaster miodu”; A. Szustak „Jeszcze 5 minutek”; M. Kindziuk „Cuda Jerzego”; P. Brosio „Medjugorie Cud”; Św. Augustyn „Wyznania”; M. R. Carothers „Moc uwielbienia”; M. Kindziuk „Matka Papieża” – poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej; Bł. A. K. Emmerich „Tajemnice czasów ostatecznych”; Ks. J. Gaweł „ Św. Małgorzata Maria i kult Serca Jezusowego”; M. Pabis „Cuda świętej Rity” – patronki w sprawach najtrudniejszych.

 - modlitewniki, greckie ikony, pamiątki i wiele innych ciekawych dewocjonaliów i artykułów religijnych.

Sklepik otwarty jest w każdą niedzielę od godz. 9.00 do godz. 19.30. 

W sierpniu sklepik jest zamknięty.

 

 KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 

DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH 

 

W sali katechetycznej przy naszej parafii

 

 

KURS dla początkujących i zaawansowanych:  

 

2 RAZY W TYGODNIU 

 

       od wtorku 25 lutego, godz. 20.00,do 2 kwietnia 2020r. 

 

  

Lekcje we wtorki i czwartki 20.00-22.00.

 

Następne kursy w maju i lipcu 2020r .

 

Informacje 01 42 71 65 31.

 

Zapisy przed  lekcją w sali  katechetycznej

PORTAL POLSKIFR – WWW.POLSKIFR.FR

Jest to nowy portal informacyjno-społecznościowy dla Polaków mieszkających we Francji, wydawany przez Polską Misję Katolicką.  Zakres tematyczny portalu stanowić będzie szeroko rozumiane życie Polonii i Kościoła we Francji. Zapowiadane i relacjonowane są wydarzenia społeczne, kulturalne i religijne, publikowane są także teksty dotyczące problematyki między innymi współczesnej rodziny, wchodzenia w dorosłość i rynku pracy. Zapraszamy do odwiedzania portalu www.polskifr.fr.

BIURO PARAFIALNE CZYNNE

 

Poniedziałek   9.00 - 12.30;    nieczynne

Wtorek            9.00 - 12.30;   15.00 - 17.00

Środa               nieczynne

Czwartek        9.00 - 12.30;   15.00 - 17.00

Piątek              9.00 - 12.30;   15.00 - 17.00

Sobota             tylko na umówione spotkanie

 

Z księżmi można umówić się telefonicznie na spotkanie,

tel. do biura 01 55 35 32 25

ZAPRASZAMY DO KRYPTY 

czynna od 10.15 do 22.00