WSPARCIE NASZEJ PARAFII

Serdecznie dziękuję za pomoc duchową i materialną.

Wszystkim Dobroczyńcom z serca błogosławię.

ks. Paweł Witkowski - proboszcz

 Jeśli chcesz złożyć ofiarę na parafię, kliknij tutaj

 

lub tutaj:

https://jedonnealeglise.fr/

wybierz:

- Paris

- Paroisse Polonaise de Paris

 

aplikacja z telefonu mobilnego:

https://www.appli-laquete.fr/

wybierz:

Paroisse Polonaise de Paris

 

DANE KONTA BANKOWEGO
 
PRZELEW
 
 
PAROISSE POLONAISE
SOCIETE GENERALE
BIC SOGEFRPP
IBAN FR76 3000 3030 3000 0504 1635 229
 
CZEK wypisany na: Paroisse Polonaise
 
Adres parafii:
Paroisse Polonaise 
N.D. de L’Assomption
263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 Paris