PORZĄDEK MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH

Godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 14.00 (z udziałem dzieci),

16.00 i 19.30 (animowana przez młodzieżową grupę „Oratorio”)

PORZĄDEK MSZY ŚW. W TYGODNIU

Codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 8.00 i 18.30

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Codziennie od poniedziałku do soboty od godz. 17.30 do 18.20

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – SPOWIEDŹ

Codziennie od poniedziałku do soboty od 17.30 do 19.00. W Niedziele podczas każdej Mszy św.

KATECHEZA W PARAFII

Warto zaplanować katechizację dla swojego dziecka w nowym roku szkolnym. Lekcje religii będą w środy i soboty.

Środa:

9:00 – 9:45 Język polski, 9:45 Poczęstunek, 10:00 – 10.45 Katecheza

* Grupa dzieci młodszych (od 4 do 8 roku życia)

* Grupa dzieci starszych - przygotowanie do I Komunii Św.

Pierwsza katecheza środowa : 13 września 2023 r.


Sobota:

10.00 – 10.45 Katecheza dla dzieci, które przyjęły już Komunię św.

Pierwsza katecheza sobotnia: 16 września 2023 r.

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z poświęceniem tornistrów odbędzie się w Niedzielę,

17 września 2023 r., o godz. 14.00.

Modlitwa dziecka:

Panie Jezu, Ty, który z całego serca kochałeś Maryję i Józefa. Pomóż mi kochać moich rodziców i okazać im moją wdzięczność za to, co dla mnie robią. Podaruj im zdrowie i długie życie, pobłogosław ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła. Amen.


Modlitwa rodziców:

Dobry Boże powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece. Strzeż życia naszych dzieci, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły rosnąć na Twoją chwałę i być naszą radością. Boże, wspieraj nas, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, abyśmy razem z naszymi dziećmi, oglądali kiedyś Ciebie w niebie. Amen.

WARSZTATY MUZYCZNO-LITURGICZNE

W dniach od 6 do 8 października, prowadzone przez krakowskich kompozytorów: PIOTRA PAŁKĘ I PAWŁA BĘBENKA. Autorów m. in. utworów Jesteśmy Piękni, Nie lękajcie się - hymn spotkania młodzieży z Papieżem Benedyktem XVI w Krakowie, Dzięki Ci Panie. Zapraszamy wszystkich posługujących muzycznie w parafiach, lubiących modlić się śpiewem i grą instrumentalną. Koszt 75 €, dzieci 35 €. Zgłoszenia oraz wszelkie dodatkowe informacje pod adresem e-mail: s.honoratamaj@gmail.com, tel. 07 61 07 26 01. Czekamy na Was!

 SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ - wtorek, 19 września, o godz. 19.15.
 SPOTKANIE RODZICÓW I DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO I KOMUNII ŚW.
W niedzielę, 24 września, po Mszy św. o godz. 14.00, odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.
 SCHOLA DZIECIĘCA Wszystkie dzieci, które lubią śpiewać zapraszamy do chórku parafialnego, który animuje Msze święte w każdą Niedzielę o godz. 14.00. Próby w Niedziele przed Mszą o godz. 13.30 w sali św. Franciszka.
 ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO Chór „Gaude Mater Polonia” zaprasza chętnych do śpiewu wielogłosowego. Wymagane jest: zamiłowanie do muzyki, regularne przychodzenie na próby, chęć rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania religijności. Znajomość nut nie jest wymagana. Próby w każdy piątek o godz. 19.30 w sali św. Franciszka.
 WSPÓLNOTA ARKA zaprasza na Mszę Św. z modlitwą wstawienniczą w piątek 15 września o godz. 20.00.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

• Trwają zapisy dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.

• Zapisy dla młodzieży powyżej 14 lat w zakrystii lub biurze parafialnym.

• Spotkania będą odbywać się w wybrane soboty w godz. 16.00 -17.30 w salce przy kościele.

BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek 9.00 - 12.30;
Wtorek, Czwartek, Piątek 9.00 - 12.30; 15.00 - 17.00
Sobota tylko na umówione spotkanie
Z księżmi można umówić się telefonicznie na spotkanie, tel. do biura 01.55.35.32.25.

ZAPRASZAMY DO SKLEPIKU PARAFIALNEGO ‒ w przyszłym tygodniu krypta będzie nieczynna.

SIEDEM LAT

Drodzy Parafianie,

Bóg pozwolił mi być z Wami 7 lat. W Biblii liczba siedem oznacza pełnię i doskonałość.

W Starym Testamencie oznaczała siedem dni tygodnia – okres stworzenia świata. Wskazuje również

na jakiś pełny, doprowadzony do końca, sobie tylko właściwy etap. Dziękuję Panu Bogu za każdy

dzień tych wspólnie spędzonych lat.

W tym czasie starałem się wypełnić polecenie Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie

narody…” Mt 28,19a. Kiedy tylko mogłem powtarzałem, że Pan Jezus kocha każdego człowieka.

Mam nadzieję, że zostanie to w Waszych sercach.

Dziękuję tym, którzy mnie wspierali i którzy współpracowali ze mną. Nie jest to dla mnie

łatwe, ale polecam Panu Jezusowi osoby, które były wobec mnie trudne. Przepraszam tych, których

zraniłem.

Wspólnocie parafialnej błogosławię

i życzę wszystkim pięknych dających wypoczynek wakacji.

ks. Paweł Witkowski, proboszcz

LEKCJE J. POLSKIEGO I J. FRANCUSKIEGO

Można zapisać się na lekcje języka polskiego lub francuskiego dla dorosłych, które odbywają się w poniedziałki i czwartki

od 14:30 - 16:00. Tel. 0669673858

MODLITWA W INTENCJI NASZEJ PARAFII

Panie Jezu Chryste, który jesteś Głową Kościoła, Twego Mistycznego Ciała, a tym samym Głową naszej parafii,

będąc w niej w rozmaity sposób obecny, daj nam prosimy Cię, miłość ku Tobie, miłość ku Twemu Ojcu i Duchowi

Świętemu. Udziel wszystkim nam, którzy tę naszą parafię tworzymy odpowiednich łask. Opiekuj się słabymi, oświeć

wątpiących, wzmocnij zrozpaczonych, podtrzymuj chwiejących się, udziel chorym zdrowia i prowadź do Twego światła

szukających Cię, aby Cię znaleźli i pozostali przy Tobie.

Spraw Panie Jezu, byśmy wszyscy angażowali się w posługę dla naszych bliźnich. Daj, abyśmy zawsze znaleźli dobre

i właściwe słowo dla nich i, by nasza dłoń była zawsze gotowa im pomóc. Ty, który zawsze żyjesz, by wstawiać się za nami,

spraw, byśmy tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali razem z naszymi księżmi Twoje Mistyczne Ciało – Kościół,

byśmy wszyscy byli solą ziemi i światłością świata. Daj nam, byśmy kiedyś wszyscy mogli spotkać się tam, gdzie Ty z Twoim

Ojcem i Duchem Świętym, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Maryjo Wniebowzięta, Patronko Naszej Parafii, módl się za nami.

ZAPISY DO MINISTRANTÓW

Do grupy ministrantów można się zapisać w zakrystii po każdej Mszy niedzielnej.

POMOC DLA UKRAINY

Polska Misja Katolicka we Francji organizuje zbiórkę pomocową dla Ukrainy. Można do niej dołączyć klikając w poniższy link:

https://maparoisse.dioceseparis.fr/pomoc-dla-ukrainy

SPOTKANIA DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

Spotkania odbywają się w soboty w godz. 14.15 - 15.45 w salce św. Józefa w naszej parafii.

SPOTKANIA GRUPY RODZINNEJ AL ANON "NADZIEJA"

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 20.00 w salce świętego Franciszka w kościele polskim,

Parafia Concorde. Tel. 06 99 85 32 00 (dyżur telefoniczny: wtorki, czwartki w godz. 17.00 – 19.00),

email: paris.nadzieja.alanon@outlook.fr

CHRZEST DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Dzieci w wieku szkolnym (od 4 do 17 roku życia), które nie przyjęły jeszcze sakramentu Chrztu św. można zapisywać na przygotowanie do tego sakramentu w biurze parafialnym. 

RÓŻANIEC RODZICÓW W INTENCJI DZIECI

W naszej parafii powstaje Różaniec Rodziców za Dzieci. Wspólnota ta oparta jest na zasadzie Róż Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „Róże” z których każda ma swojego animatora a w niebie patrona. Uczestnik Różańca modli się w intencji swoich dzieci oraz w intencji pozostałych członków danej „Róży”. W zamian inni rodzice z tej „Róży” modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca z przypisanej mu na dany miesiąc tajemnicy. Więcej informacji na stronie: https://rozaniecrodzicow.pl

Zapisy u Pani Ewy, e-mail: ewatre@vp.pl

Podaruj dzieciom największy i najpotężniejszy dar serca - MODLITWĘ.    Zapraszamy!

PORTAL POLSKIFR – WWW.POLSKIFR.FR

Jest to nowy portal informacyjno-społecznościowy dla Polaków mieszkających we Francji, wydawany przez Polską Misję Katolicką.  Zakres tematyczny portalu stanowić będzie szeroko rozumiane życie Polonii i Kościoła we Francji. Zapowiadane i relacjonowane są wydarzenia społeczne, kulturalne i religijne, publikowane są także teksty dotyczące problematyki między innymi współczesnej rodziny, wchodzenia w dorosłość i rynku pracy. Zapraszamy do odwiedzania portalu www.polskifr.fr.

https://polskifr.fr/

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

czwartek,
21 września 2023

(264. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Sonda

Czy częściej korzystasz ze strony internetowej parafii czy z facebooka parafialnego?

Ze strony parafialnej

Z facebooka

Z obu źródeł