KTO IDZIE ZA MNĄ BEDZIE MIAŁ ŚWIATŁO ŻYCIA (J 12, 8)

 

Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jakże będziemy mogli zaradzić własnej nędzy?

Jan Paweł II - Ecclesia de Eucharystia

 

Cel Bractwa:

 

1. Oddawanie czci Przenajświętszej Eucharysti.

2. Przynoszenie przez modlitwę pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym.

3. Modlitwa w intencjach Kościoła.

 

Członkowie Arcybractwa zobowiązują się do:

 

1. Jednej godziny Adoracji Najświętszego Sakramentu tygodniowo w dowolnym Kościele i czasie.

2. Przyjmowania raz w tygodniu (miesiącu) Komunii Świętej wynagradzającej, w każdy pierwszy piątek miesiąca do uczestnictwa we Mszy Świętej, wynagradzającej  za zniewagi, świętokradztwa i obojętność wobec Boskiego Majestatu Jezusa ukrytego w Eucharystii.

3. W czwartą niedzielę miesiąca, po Mszy świętej odprawianej o godzinie 16.00, do uczestnictwa w spotkaniu formacyjnym, pod przewodnictwem Kapłana.

 

Miłość naturalna domaga się trzech rzeczy: obecności kochanej osoby, jej całkowitego posiadania i doskonałego z nią zjednoczenia; Jezus w pełni zaspokaja w porządku nadnaturalnym to prawo miłości w Eucharystii.

św. Piotr Julian Eymard

 

 

 

Eucharystia została nam dana, ażeby całe nasze życie było jednym"Magnificat"

Ecclesia de Eucharistia - Jan Paweł II

 

Od  85 lat  w Paryżu,  wpisane w  Kościół  Matki  Bożej Wniebowziętej.   Pierwsze Siostry przybyły wtedy z Krakowa, z Kocioła św. Wincentego a Paulo na Kleparzu.   W klimacie ówczesnej Polski w roku 1948 zlikwidowano je , jak wiele podobnych wspólnot. Tutaj , na Emigracji, dzięki Opatrzności Bożej przetrwało pod Sztandarem Chrystusa, by szerzyć cześć do Jezusa, którego skrywa Białą Hostia; kochać  raz więcej  i innych do tej wiary i miłości pociągać,  wynagradzając za małodusznych i letnich –  oto właściwe powołanie przyjaciół Jezusa. Mając  za Świętego Patrona , Benedykta, opata z Nursji, oddają się Jego opiece i noszą na szyi Jego medalik; a w Święto Chrystusa króla odnawiają swoje brackie ślubowanie : «Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie, poświęcam Ci ciało i duszę dla całkowitego zjednoczenia się z Twoim Sercem,  nieustannie ofiarowywanym na wszystkich Ołtarzach świata,  oddającym chwałę Ojcu  i błagającym o nadejście Jego Królestwa. Proszę, przyjmij moją pokorną ofiarę.   Użyj mnie, jak chcesz, na chwałę Ojca i dla zbawienia dusz.   Najświętsza Matko Boża, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Twego Boskiego Syna. Proszę, broń i ochraniaj mnie jako Swe wybrane dziecko.   Amen.» (modlitwa Służebnic Eucharystii, napisana przez Biskupa z Japonii). W 1996 roku, pod kierunkiem Ks. Opiekuna Ryszarda Biernat , zawierzają Niepokalanemu Sercu Maryi, a było to 24 marca, podczas peregrynacji Notre Dame de France.   W 14-nascie lat po tym wydarzeniu wszyscy Członkowie Arcybractwa Najświętszego Sakramentu i jego sympatycy, zaproszeni, wstępują w szeregi Bractwa Eucharystycznego na Jasnej Górze.

 

czyli obietnice dla czcicieli Najświętszego Sakramentu

 

 

1. Ci, którzy w nocy z czwartku na piątek, trwają na godzinnej modlitwie dla uczczenia Najświętszego Sakramentu Ołtarza (może to mieć miejsce również w domu), zakończą swoje życie po przyjęciu Komunii Świętej i tak przejdą do wieczności.

 

2. Ci, którzy w czwartek, w czasie dnia nawiedzą na pół godziny kościół i będą przebywać zupełnie z przodu, blisko Tabernakulum, otrzymają wysoki stopień poznania wiary, miłości do Sakramentu Ołtarza i poznają tajemnicę Mojej Wszechmocy, a przez to osiągną także pozbawioną egoizmu, prawdziwą miłość do bliźnich, jak również jej dobre zrozumienie.

 

3. Ci, którzy wysłuchują codziennie z głębokim nabożeństwem Mszy Świętej, mogą uzyskać dla swoich bliskich we wszystkich potrzebach wiele pomocy i łask, a w wieczności będą przebywać zupełnie blisko Mnie.

 

4. Tym, którzy Mi przyniosą w darze jakąś ofiarę lub przezwyciężenie siebie przed przyjęciem Komunii Świętej dla uczczenia Sakramentu Ołtarza, otrzymują takie pragnienie Komunii Świętej i żarliwie pożądanie Mnie, że już nie będą mogli beze Mnie żyć i w ten sposób każde jej przyjęcie istotnie godne będzie dla nich, o podwójnej wartości.

 

5. Tych, którzy Mi poświęcą pół godziny po przyjęciu Komunii Świętej na dziękczynienie i uwielbienie, będą wprowadzał coraz głębiej w tajemnicę Mojej Miłości, przez co oczyści się ich sumienie i osiągną jasne i pewne rozeznanie swoich słabości i błędów.

 

6. Tym, którzy w czasie Świętego Przemienia, gdy kapłan podnosi Moje Ciało skrwawione i kielich Krwii Mojej, proszą zawsze z pokorą o łaskę pomocy i o radę, otrzymują je natychmiast w stopniu koniecznym do zbawienia.

 

7. Tych, którzy w czasie Przeistoczenia ofiarują samych siebie Ojcu Przedwiecznemu w jedności ze Mną, Moimi Ranami i Krwią w duchu pokuty za grzechy świata, będę umacniał Moją łaską aż do ich końca, będę ich prowadził, umacniał i pocieszał, tak że nie będą już potrzebowali ludzkiego pocieszenia.

 

8. Tym, którzy będą się modlić godzinę przed wystawionym Sakramentem ołtarza i z uczuciem szczerej pokory - żałując za grzechy świata - ofiarują Moją Najdroższą Krew Bogu Ojcu, daję zapewnienie, że ich godzina modlitewna będzie Mi się podobała, że przebaczę im wszystkie grzechy, przyozdobię ich też za to wieloma łaskami, a przede wszystkim darem mądrości.

 

9. Ci, którzy ze szczególnym upodobaniem uczestniczą w nabożeństwie z błogosławieństwem, w czasie którego odmawiana będzie Koronka do Ran, albo Litania do Sakramentu Ołtarza, osiągną szczególny stopień świętości, a Moja szczególna opieka będzie im towarzyszyła zawsze, jak też Moja łaska i błogosławieństwo.

 

10. Tym, którzy postarają się i przyprowadzą innych do Tabernakulum, albo przyjdą z jedną duszą bratnią na godzinę adoracji modlitewnej, udzielę wielkiej łaski, że staną się światłem i przewodnikiem dla tych bliźnich, którzy są jeszcze oddaleni ode Mnie, doprowadzę ich do Nieba i staną się oni Moim narzędziem dla ratowania ludzkości

 

 Źródło: Eucharystia. Bóg blisko nas. (Eucharystia: centrum życia)

kard. J. Ratzinger - Benedykt XVI

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

 

Dnia 25 maja 1899 roku papież Leon XIII ogłosił encyklikę Annum Sacrum, w której zwracał się do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego z apelem o poświęcenie rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa.

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

czwartek,
29 lutego 2024

(60. dzień roku)

Święta

Czwartek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Czy częściej korzystasz ze strony internetowej parafii czy z facebooka parafialnego?

Ze strony parafialnej

Z facebooka

Z obu źródeł