Zachęcam wszystkich wiernych, by odkrywali na nowo osobiste i wspólnotowe spotkanie z Chrystusem, Słowem Życia, które stało się widzialne, i by stawali się Jego zwiastunami, aby dar życia Bożego - komunia - rozprzestrzeniał się coraz bardziej w całym świecie. Uczestniczenie bowiem w życiu Boga, Trójcy Miłości, daje „pełną radość” (por. 1 J 1, 4). Nieodwołalnym darem i zadaniem Kościoła jest dzielenie się radością rodzącą się ze spotkania z Osobą Chrystusa, Słowem Bożym obecnym pośród nas (Verbum Domini, Benedykt XVI).

Bóg objawia się w Słowie, a Jezus Chrystus jest Odwiecznym Słowem Ojca, więc poprzez modlitewne obcowanie z Biblią wchodzimy w dialog i relację z Tym, który nas stworzył i odkupił, poznajemy Miłość Pana do swego ludu, do Kościoła, do każdego z nas, by On sam mógł nas formować, prowadząc do większej miłości Boga i bliźniego.

Kiedyś przed kilku laty pewien Ksiądz powiedział mi podczas wspólnej modlitwy: To nie księga to OSOBA w uniżeniu słowa przed tobą, abyś nie miał żadnych przeszkód w przychodzeniu do Mnie. Prawdę tę staram się odkrywać od wielu lat i wciąż mnie zaskakuje skuteczność i świeżość  Słowa Bożego.  

Regularnemu czytaniu Biblii może towarzyszyć zniechęcenie lub miejsca, zwroty lub sytuacje, których nie rozumiemy.

I właśnie spotkania wtorkowe służyć mają podejmowaniu dialogu na podstawie przeczytanych tekstów z liturgii zbliżającej się niedzieli i próbie odpowiedzi na stawiane pytania. Mogą również służyć pogłębianiu wiedzy religijnej, medytacji Bożego przesłania zawartego w Piśmie św. i, zrozumieniu Słowa Bożego, życia Nim pośród codzienności, aby przemieniać swoje życie.

Zaproszeniem niech będą słowa księdza Jana Twardowskiego: "Właśnie wtedy wybrał ciebie, większy niż ty sam, który stworzył  świat tak dobry, że doskonały i ciebie tak niedoskonałego, że dobrego".

ZAPRASZAMY  - WTOREK   godz. 19.30   (po Mszy św.)

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

czwartek,
21 września 2023

(264. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Sonda

Czy częściej korzystasz ze strony internetowej parafii czy z facebooka parafialnego?

Ze strony parafialnej

Z facebooka

Z obu źródeł