Po Spowiedzi św. dusza nasza przemieniona i uświęcona jest nad wszelki wyraz szczęśliwa, bo ona posiada Boga, a Bóg sam jest źródłem prawdziwego szczęścia. W Bogu też znajduje wszystko – i prawdę, i światło, i siłę, i pokój święty, i trwałą pociechę, i pewną nadzieję. A chociaż nie jest wolna od pokus, trudów i krzyżów, to jednak nie trwoży się, nie upada, nie rozpacza, bo sam Bóg ją wspiera, cieszy i dźwiga tak, że spokojnie idzie drogą życia i spokojnie wstępuje w krainę wieczności, mając ufność w krzyżu Zbawiciela, że dostąpi miłosierdzia.

Więc nie ma co zwlekać i na później odkładać - spowiedź święta przed i w trakcie Mszy Świętej.

 

Spowiedż św. codziennie podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 15.00 do 16.00.

 

Msza św. godz. 8.00 i godz. 16.00.