Rada parafialna

 Już Sobór Watykański II wskazał na ogromne znaczenie zorganizowanych form udziału ludzi świeckich w życiu religijnym ich wspólnoty. Potwierdza to prawo kanoniczne, papieska instrukcja „Erga migrantes caritas Christi” oraz Statut Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Zgodnie z tymi dokumentami, w każdym ośrodku polonijnym oraz związanymi z nimi ośrodkami filialnymi winna być ustanowiona Polonijna Rada Duszpasterska. Winna ona wspierać duszpasterza polskiego w organizowaniu czynnego udziału wiernych w życiu Kościoła; ma reprezentować dany ośrodek PMK wobec innych instytucji polskich i francuskich. Ma ona charakter doradczy. Rada Duszpasterska pomaga w organizacji i przygotowaniu Mszy świętej i uroczystości religijnych. Pomaga w duszpasterstwie, w katechezie i formacji dorosłych, młodzieży i dzieci. Współpracuje z rodzicami w organizacji nauczania języka polskiego, historii, geografii i polskich tradycji narodowych. Współpracuje w organizacji uroczystości o charakterze patriotycznym, społecznym i kulturalnym. Niesie pomoc charytatywną rodakom chorym, samotnym czy będących w różnych potrzebach. Jestem ogromnie wdzięczny za zaangażowanie w ostatnią niedzielę (10.06.2012) w wyborach do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Wszystkich głosów było 1295 – tak wykazało grupowe liczenie głosów. Ze względu na ograniczoną ilość członków Rady, wybrano tylko te osoby, które uzyskały ponad 100 głosów. Dodając osoby pochodzące z nominacji ks. proboszcza, w skład nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej weszły następujące osoby:

Ks. Wacław Szubert - proboszcz