1. Dowody osobiste.

2. Metryki chrztu – nie starsze niż 3- miesięczne.

3. Zaświadczenia o bierzmowaniu.

4. Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).

5. Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.

Sześć miesięcy przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu. Trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą cztery pierwsze pozycje.

Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi. Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi

 Osoby planujące zawarcie małżeństwa przed Konsulem są zobowiązane złożyć w Konsulacie następujące dokumenty:

    ważny paszport polski (do wglądu);

    odpis skrócony aktu urodzenia;

    kserokopie paszportów świadków;

    zapewnienie małżeńskie (pisemne zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wykluczające zawarcie małżeństwa);

    dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu/unieważnieniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie);

    zezwolenie za zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP;

    listę imienną gości, których łączna liczba nie może przekroczyć 6 osób - wymóg Konsulatu RP w Edynburgu.

Małżeństwo może być zawarte najwcześniej po upływie miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia małżeńskiego (tj. zapewnienia, że narzeczeni nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających małżeństwo). Protokół przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński wraz z załącznikami przekazywany jest przez Konsula do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście, gdzie sporządza się akt małżeństwa i skąd też można uzyskiwać później odpisy tego aktu

 

 Jestem doulą - udzielam wsparcia psychicznego i fizycznego w czasie okołoporodowym.

  Ukończyłam szkolenie w Fundacji Rodzić po Ludzku, jestem członkinią Stowarzyszenia "DOULA w Polsce", a prywatnie mamą dwójki.

  Oferuję:

 -Przygotowanie do porodu, z uwzględnieniem pytań, wątpliwości przyszłych rodziców; wyjaśnienie fizjologii porodu, omówienie farmakologicznych oraz niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, przybliżenie zagadnienia porodu naturalnego i zmedykalizowanego

  -Pogotowie laktacyjne

 -Wsparcie w pierwszych dniach po porodzie

 -Wszelką pomoc teoretyczną i praktyczną przyszłym i obecnym rodzicom

 

 

Kontakt:

Miriam Nowak

 tel.. 06.42.46.70.59

 E-mail: doula.miriam.nowak@gmail.com

 Zapraszam również na mojego bloga:

 doulamiriam.wordpress.com

 

 ZAPRASZAM!

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

czwartek,
21 września 2023

(264. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Sonda

Czy częściej korzystasz ze strony internetowej parafii czy z facebooka parafialnego?

Ze strony parafialnej

Z facebooka

Z obu źródeł