PIERWSZE SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ


Drodzy Rodzice!

 

Pierwsza Komunia Święta i Pierwsza Spowiedź jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Waszego dziecka oraz dla Was samych. Uroczystość ta ma przede wszystkim charakter duchowy i religijny. Z tego powodu sprawą najważniejszą dla rodziców winno być jak najlepsze przygotowanie dziecka do rzeczywistego spotkania z Panem Jezusem w sakramentach pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Praca katechetów ogranicza się tylko do cotygodniowego spotkania z dziećmi i ma za zadanie wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dzieci. Rodzice regularnie pracują z dzieckiem nad „Małym katechizmem”, uczą swoje dzieci modlitwy i rozumienia sakramentów świętych przede wszystkim przez własny przykład.

 

Formy przygotowania i Pierwszej Komunii Świętej oraz Sakramentu Pokuty i Pojednania:

1. Codzienna, wspólna modlitwa

2. Cotygodniowe uczestnictwo we Mszy Świętej niedzielnej (po polsku lub francusku)

3. Przykład rodziców regularnie przystępujących do sakramentów

4. Uczenie dziecka sposobu uczestnictwa we Mszy Świętej i podstaw wiary (pomocą jest „Mały katechizm”)

5. Osobisty przykład rodziców życia według Przykazań Bożych.

 

Podstawowe informacje praktyczne:

1. Pierwsza Komunia Święta Waszych dzieci odbędzie się w niedzielę - 15 maja 2022 r. (Spowiedź–14 maja)

2. Komunia Święta będzie poprzedzona rekolekcjami w La Ferté sous Jouarre. (gr. I – 25-26.04.2022; gr. II 27-28.04.2022). Szczegółowe informacje będą jeszcze podane.

3. Bardzo prosimy, aby zaplanowali Państwo swój udział z dzieckiem we Mszach Świętych w naszym kościele o godz. 14.00 w następujące niedziele:

 

 17 października

 28 listopada

 9 stycznia

 30 stycznia

 13 lutego

 6 marca

 27 marca

 

W te niedziele po Mszy Świętej odbędzie się, jak dzisiaj, spotkanie z rodzicami.

4. Podręcznik do religii zawiera w końcowej części „Mały katechizm”, który zawiera najważniejsze modlitwy. W najbliższych dniach na katechezie dzieci otrzymają dokładny wykaz najważniejszych wiadomości katechizmowych, które dzieci z pomocą rodziców powinny przyswoić i które będą mogły zdawać u swoich katechetów.

5. Zgodnie z wytworzoną już tradycją stroje komunijne będą jednolite – liturgiczne. Sprawą tą zajmują się wspólnie rodzice.

6. Bardzo prosimy o dostarczenie świadectw chrztu dziecka, jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii. Świadectwo chrztu jest warunkiem koniecznym, by dopuścić dziecko do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Świadectwa te należy dostarczyć najpóźniej do 9 stycznia 2022 roku czyli do czwartego spotkania.

 

Wszystkim Rodzicom życzymy owocnego przygotowania Waszych dzieci do tego ważnego wydarzenia, jakim będzie Pierwsza Komunia Święta. Niech Wasz wysiłek nad kształtowaniem religijności Waszych dzieci przyniesie prawdziwe owoce umocnienia wiary.

Zespół Katechetyczny

 

 Najważniejsze wiadomości katechizmowe

 Główne prawdy wiary

 Dziesięć przykazań Bożych

 Dwa przykazania miłości

 Pięć przykazań kościelnych

 Siedem sakramentów świętych

 Trzy cnoty boskie

 Siedem darów Ducha Świętego

 Siedem grzechów głównych

 Cztery cnoty kardynalne

 Rzeczy ostateczne człowieka

 

Modlitwy

 1.      Znak krzyża świętego.

 2.      Modlitwa Pańska.

 3.      Pozdrowienie anielskie.

 4.      Symbol apostolski.

 5.      Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej.

 6.      Akty: wiary, nadziei, miłości, żalu.

 7.      Modlitwa do Anioła Stróża.

 

 

 1. .1.      Kim jest Pan Bóg?

  Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i zmieni.

 

2.      Ile jest Osób Boskich?

  Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 

 3.      Jak nazywamy jedynego Boga w trzech Osobach?

  Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 

 4.      Co znaczy stworzyć?

  Stworzyć, to znaczy uczynić coś z niczego.

 

 5.      Kogo Pan Bóg stworzył w niebie?

  W niebie Pan Bóg stworzył aniołów.

 

 6.      Kim są aniołowie?

  Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum i wolna wolę, ale nie mają ciała.

 

 7.      Czy wszyscy aniołowie pozostali wierni Panu Bogu?

  Nie wszyscy aniołowie pozostali wierni Panu Bogu. Część aniołów zbuntowała się przeciw Bogu i za karę zostali wtrąceni do piekła.

 

 8.      Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali przeciw Panu Bogu?

 Tych aniołów, którzy się zbuntowali, nazywamy złymi duchami, diabłami lub szatanami.

 

 9.      Jak nazywamy aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi?

  Aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami.

 

 10.  Kto to jest człowiek?

  Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej. Człowiek został stworzony przez Boga i jest do Boga podobny, bo ma duszę nieśmiertelną.

 

11.  Po co Pan Bóg stworzył człowieka?

  Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 

 12.  Jak nazywali się pierwsi ludzie?

  Pierwsi ludzie nazywali się Adam i Ewa.

 

 13.  Gdzie Pan Bóg umieścił Adama i Ewę?

  Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w raju.

 

 14.  Jak nazywa się grzech, który popełnili pierwsi rodzice?

  Grzech, który popełnili pierwsi rodzice nazywa się grzechem pierworodnym i ten grzech przeszedł na wszystkich ludzi.

 

15.  Co utracili przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie?

  Przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie utracili łaskę uświęcającą, a tym samym prawo do nieba. Ponadto utracili jeszcze inne dary Boże: odtąd musieli ciężko pracować, cierpieć, chorować i umierać, rozum został przyćmiony, a wola stała się skłonniejsza do złego.

 

 16.  Kogo Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię dla zbawienia ludzi?

  Pan Bóg dla zbawienia ludzi obiecał zesłać na ziemię swego Syna.

 

 17.  Kto był jedynie wolny od grzechu pierworodnego?

  Wolną od grzechu pierworodnego była Najświętsza Maryja Panna, Matka Pana Jezusa.

 

 18.  Kim jest Jezus Chrystus?

  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

 19.  Gdzie narodził się Pan Jezus?

  Pan Jezus narodził się w Betlejem.

 

 20.  Jak nazywa się Matka Pana Jezusa?

  Matka Pana Jezusa nazywa się Najświętsza Maryja Panna.

 

 21.  Kim był św. Józef?

  Święty Józef był oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i opiekunem Pana Jezusa.

 

22.  Gdzie przebywał Jezus do trzydziestego roku życia?

  Pan Jezus do trzydziestego roku życia przebywał w Nazarecie.

 

 23.  Co czynił Pan Jezus, aby ludzie uwierzyli, że jest Panem Bogiem?

 Pan Jezus czynił liczne cuda, po to aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem.

 

 24.  Co to jest cud?

  Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

 

 25.  W jaki sposób Pan Jezus odkupił ludzi?

  Pan Jezus odkupił ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

 

 26.  Kim jest Duch Święty?

  Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

 27.  W jakiej postaci ukazał się Duch Święty przy chrzcie Pana Jezusa?

  Duch Święty ukazał się przy chrzcie Pana Jezusa pod postacią gołębicy.

 

 28.  Kiedy Pan Jezus zesłał Apostołom Ducha Świętego?

  Pan Jezus zesłał Apostołom Ducha Świętego dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu.

 

 29.  Kiedy każdy katolik otrzymuje Ducha Świętego?

  Każdy katolik otrzymuje Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

 

 30.  Co to jest Kościół katolicki, czyli powszechny?

  Kościół katolicki, czyli powszechny, jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych.

 

 31.  Kto założył kościół katolicki?

  Kościół katolicki założył Pan Jezus.

 

 32.  Kogo uczynił Pan Jezus swoim zastępcą?

  Pan Jezus uczynił swoim zastępcą świętego Piotra.

 

 33.  Kto jest następcą świętego Piotra?

 Następcą świętego Piotra jest biskup Rzymu, którego nazywamy papieżem albo Ojcem Świętym.

 

 34.  Co to jest grzech?

  Grzech jest to odwrócenie się od Boga, czyli świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

 

 35.  Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny?

  Grzech ciężki, czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome o dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

 

 36.  Co to jest grzech lekki, czyli powszedni?

  Grzech lekki, czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie.

 

 37.  Co traci człowiek przez grzech ciężki?

  Przez grzech ciężki człowiek traci łaskę uświęcającą.

 

 38.  Ile jest grzechów głównych?

    7.

 

 39.  Co to jest łaska Boża?

 Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 

 40.  Co to jest łaska uczynkowa?

  Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 

 41.  Co to jest łaska uświęcająca?

  Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

 

 42.  Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

  Łaskę Bożą wysłużył nam Pan Jezus przez śmierć na krzyżu.

 

 43.  Co to jest sakrament?

  Sakrament jest to widzialny znak niewidzialnej łaski, czyli jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

 

 44.  Ile jest sakramentów świętych?

 7.

 

45.  Co to jest chrzest?

  Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

 

 46.  Co to jest bierzmowanie?

  Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

 47.  Co to jest Najświętszy Sakrament?

  Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 

 48.  Kiedy ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

 Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy.

 

 49.  Co to jest Msza Święta?

  Msza Święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu.

 

 50.  Co to jest Komunia Święta?

  Komunia Święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Wierni przyjmują Komunię Świętą pod postacią chleba, a w niektórych przypadkach także pod postacią wina.

 

 51.  Jak przygotowujemy nasza duszę do godnego przyjęcia Komunii Świętej?

  Aby godnie przyjąć Komunię Świętą, musimy oczyścić duszę z grzechów ciężkich, czyli być w łasce uświęcającej.

 

52.  Jak przygotowujemy nasze ciało do przyjęcia komunii Świętej?

  Jedną godzinę przed Komunią Świętą wstrzymujemy się od przyjmowania pokarmów i napojów.

 

 53.  Co to jest sakrament pokuty?

  Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione.

 

 54.  Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty?

  Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu Zmartwychwstania, gdy powiedział do Apostołów „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

 

 55.  Ile warunków trzeba spełnić w sakramencie pokuty, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?

  (książeczka do Pierwszej Komunii).

 

 56.  Co to jest rachunek sumienia?

  Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów które popełniliśmy.

 

 57.  Co to jest żal za grzechy?

  Żal za grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z postanowieniem nie grzeszenia na przyszłość.

 

 58.  Kiedy nasz żal jest doskonały?

  Żal nasz jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu, którego obraziliśmy naszymi grzechami.

 

 59.  Kiedy nasz żal jest mniej doskonały?

  Żal nasz jest mniej doskonały, gdy żałujemy tylko dlatego, że przez grzechy zasłużyliśmy na karę Bożą.

 

 60.  Co to jest mocne postanowienie poprawy?

  Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechów.

 

 61.  Co to jest spowiedź?

  Spowiedź jest to wyznanie z żalem przed kapłanem wszystkich popełnionych grzechów dla otrzymania rozgrzeszenia, czyli odpuszczenia grzechów.

 

 62.  Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu?

  Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty, wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

 

 63.  Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu?

  Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy i szkody.

 

 64.  Co to jest namaszczenie chorych?

  Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje od Boga szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 

 65.  Co to jest kapłaństwo?

  Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę składania ofiary Mszy Świętej i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

 

 66.  Co to jest małżeństwo?

  Małżeństwo jest to sakrament, w którym dwoje chrześcijan, stanu wolnego, zawierają ze sobą nierozerwalny związek i otrzymują łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.

 

 67.  Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

  Rzeczy ostateczne człowieka są następujące: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.

 

 68.  Co to jest śmierć?

  Śmierć jest to rozłączenie się duszy od ciała.

 

 69.  Dokąd idzie dusza po śmierci?

  Dusza po śmierci idzie na Sąd Boży, a później idzie albo do nieba albo do czyśćca, albo do piekła.

 

 70.  Co to jest niebo?

  Niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości.

 

 71.  Co to jest czyściec?

  Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci.

 

 72.  Co to jest piekło?

  Piekło jest to miejsce wiecznej kary.

 

 73.  Jakie są główne prawdy wiary?

  (książeczka do pierwszej Komunii).

 

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

czwartek,
21 września 2023

(264. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Sonda

Czy częściej korzystasz ze strony internetowej parafii czy z facebooka parafialnego?

Ze strony parafialnej

Z facebooka

Z obu źródeł