Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

 

Zobacz oryginalny obraz

 

Uroczystość Bierzmowania w Kościele polskim pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu.

10 maja 2015 r. Uroczystość Bierzmowania w Kościele polskim pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu.

Ta piękna uroczystość to udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Mszę Świętą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej otrzymało 94 osoby. Przygotowywali się do tego Sakramentu przez cały rok pod przewodnictwem Księdza Łukasza z naszej polskiej parafii. Uroczyste przekazanie Ducha Świętego odbyło się w podniosłej i głęboko przeżywanej przez kandydatów i ich rodzin atmosferze. Ważności tej chwili podkreśliła obecność Szafarza Sakramentu Bierzmowania Księdza Biskupa, Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji Księdza Infułata Stanisława Jeża, który witając Księdza Biskupa wśród nas miał również słowo wstępne tak ważne do młodych i obecność Księdza Proboszcza Wacława Szuberta. Homilia Księdza Biskupa skierowana do młodych i wszystkich zgromadzonych wiernych wyrażająca najgłębsze wartości naszej wiary na długo zostanie w naszej pamięci. Młodzi otrzymując umocnienie wiary na pewno będą gotowi do jej świadczenia i jej obrony, a w swoim życiu będą się kierować zasadami naszej wiary. Maria i Adam Kasak

Jesteśmy na Facebooku