PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA W ROKU 2017/2018

 

 

Spotkania odbywają się w soboty w godz. 17.00-18.00.