Wspólnota „Wejdź nawet przez dach” - zaprasza na spotkania, które odbywają się w każdy poniedziałek, 

o godz. 20.00, w Krypcie przy kościele.