Wspólnota Sióstr Sercanek w parafii Wniebowzięcia NMP w Paryżu

s. Ewa - przełożona i katechetka

s. Zofia -  zakrystianka 

s. Honorata - organistka

s. Adela - praca w kuchni 

Założycielem zgromadzenia naszych kochanych sióstr jest św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), ksiądz, wykładowca, a później biskup, pochodził z prostej wiejskiej rodziny. Nie bał się podążać za głosem pragnień, które z Bożego natchnienia rodziły się w jego sercu. Z przekonaniem pisał: „Nie wymawiaj się, że nie możesz poznać prawd i dróg Bożych, Pan bowiem dał ci serce uzdolnione do miłości (...). Możesz więc miłować doskonale, choćbyś był prostaczkiem”. Bóg w każdym z nas złożył nieskończone możliwości kochania. Czy jednak rzeczywiście chcemy, aby one się w nas rozwinęły? Czy jesteśmy gotowi usłuchać głosu Boga, który wzywa nas do wyruszenia w drogę ku pełni?Więcej na: http://www.sercanki.org.pl/zyciorys-1.html.