1. Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w soboty o godz. 11.00, 11.30, 12.00 i niedziele na Mszy św. dla dzieci, o godz. 14.00.

2. Wolę ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą chrztu.

3. Do kancelarii parafialnej należy zabrać następujące dokumenty i dane:

- akt urodzenia dziecka,

- pełne dane rodziców dziecka (rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania, data ślubu, itp.)

- dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania)

- jeżeli nie są mieszkańcami naszej parafii, zaświadczenie od swojego księdza proboszcza, że są ludźmi wierzącymi i praktykującymi.

4. Pamiętajmy wybierając rodziców chrzestnych, że do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

- ukończył szesnaście lat,

- jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić oraz jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

 

Bardzo często w kancelarii ksiądz może dowiedzieć się, że nie zna się na teologii i na szafowaniu sakramentów, gdyż przychodzący prosić, a niejednokrotnie wręcz żądać, chrztu dla swojego dziecka, pouczają go kogo oni mogą sobie wybrać na chrzestnego. Trzeba jasno zauważyć, że wystarczy jedynie sięgnąć do Kodeksu Prawa Kanonicznego, który jasno precyzuje kto może być rodzicem chrzestnym. Trzeba też przypomnieć, że prawo kanoniczne obowiązuje nie tylko księdza, ale wszystkich wierzących, a więc również tych, którzy o chrzest przychodzą prosić. A więc kto może pełnić tę zaszczytną funkcję chrzestnego?

 Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on (...) dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (Kan. 872).

 Zauważmy że prawo wymaga przynajmniej jednego chrzestnego. Nie trzeba się więc tłumaczyć, że musi być np. brat bo nie ma nikogo drugiego, kogo można o to poprosić. Warto zauważyć, że nie musi to być ktoś z rodziny (Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (Kan. 873)). Podkreślone również tutaj zostają obowiązki chrzestnego. Oczywiście, aby pomóc w rozwoju w wierze dziecku najlepiej jest czynić to poprzez przykład własnego życia wiarą (modlitwa i udział w sakramentach). Zauważmy też, że niedopuszczalne jest również, aby chrzestny był jedynie wpisany w księgę, a w czasie chrztu był nieobecny.

 Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1.      jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2.       ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3.      jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (Zgodnie z kan. 874 §1 pkt. 3, osoby żyjące w związkach nieformalnych i w związkach cywilnych nie mogą być dopuszczone do roli rodziców chrzestnych. Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom (pkt. 5) określa: nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację);

 4.   jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

 5.   nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 Myślę, że największy problem pojawia się z drugą częścią odnośnie punktu 3. Co to znaczy: prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Bardzo ważne jest tutaj świadectwo swojej wiary, którą dany kandydat składa. Oczywiście chodzi o fakt jego uczciwości do Bożych przykazań: niedzielna i świąteczna Eucharystia, przyjmowane sakramenty oraz życie zgodne z nauczaniem Chrystusa na co dzień. Kandydaci na chrzestnych winni przynieść ze swojej parafii (CZYLI TAM GDZIE CHODZĄ CO NIEDZIELA NA MSZĘ ŚWIĘTĄ, PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ OD MIN. TRZECH MIESIĘCY) zaświadczenie od swojego duszpasterza, że taką funkcję mogą pełnić (a nie zaświadczenie, że byli bierzmowani).Warto więc, zanim napadniemy księdza w kancelarii zapytać się samych siebie, czy dla mnie sakrament chrztu dla mojego dziecka jest naprawdę czymś ważnym? Jeśli tak, to wezmę sobie te kilka punktów, czy to jako rodzic, czy to jako chrzestny, naprawdę do serca. Jeśli nie, to może lepiej poczekać z chrztem, aż rodzice zrozumieją po co w ogóle udziela się chrztu świętego.

Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego nr. 1213 – 1284;

             KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Kan. 840-848

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

czwartek,
29 lutego 2024

(60. dzień roku)

Święta

Czwartek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Czy częściej korzystasz ze strony internetowej parafii czy z facebooka parafialnego?

Ze strony parafialnej

Z facebooka

Z obu źródeł